Usługa języka migowego

słowa, zdania / cyfry, liczby – wzajemne przenikanie. Pojęciokształty. Poezja konkretna.

June 9, 2005

Opening: 9.06.2005, 6.00 pm
10.06.2005 – 12.08.2005