obecnie zapowiedzi/info artyści historia kontakt

Wystawy Galerii Foksal

Inne roczniki:
1966-1967
1968-1969
1970-1971
1972-1973
1974-1975
1976-1977
1978-1979
1981-1984
1985-1986
1987-1988
1989-1990
1993-1994
1995-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2002
2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-2010
2011-2012
2013
19911992
15 II


7 III


9 IV


10 V

7 VI

24 X

16 XII
Koji Kamoji
Jezioro w piramidzie

Mirosław Bałka April/My body
cannot do everything I ask for

Tadeusz Kantor Dzisiaj są
moje urodziny - rysunki

Leon Tarasewicz

Robert Barry

Zbigniew Gostomski

Samuel Beckett "Sztuki
Telewizyjne", spektakl "Ohio
Impromptu" przygotowane
przez Antoniego Liberę
25 II


18 III

14 IV

20 V


26 VI

8 IX

9 X

5 XI


15 XII
Roman Opałka Skończone
w nieskończonym

Tomasz Ciecierski

Koji Kamoji Noc

lan Hamilton Flnlay Prace ze
zbiorów Stanisława Dróżdża

M. Bałka, T. Ciecierski,
Z. Gostomski, K. Kamoji,
M. Smoczyński,
A. Szewczyk, L. Tarasewicz,
T. Tatarczyk


Tomasz Tatarczyk

Andrzej Szewczyk

Franz West Studia do sztuki
amerykańskiej

Anna Beller
Copyright © Galeria Foksal MCKiS Design: kaeru