obecnie zapowiedzi/info artyści historia kontakt

Nelly Agassi

Nelly Agassi urodzona w 1973 roku w Izraelu. W latach 1995-1998 studiowała w St.Martin's School of Art w Londynie. Następnie w Camera Obscura School w Tel Avivie i Chelsea College of Art and Design w Londynie. Jest laureatką wielu nagród i stypendiów. Wystawiała w najbardziej prestiżowych galeriach na świecie. Współpracuje z Dvir Galery w Tel Avivie. Tworzy obiekty artystyczne, filmy i perfomance. W projektach artystki niezmiennie przewijają się tematy oscylujące wokół doświadczenia holocaustu, zmagania z bolesną przeszłością. Istotną dla Nelly Agassi jest próba określenia tożsamości jednostki, ale i badanie pamięci zbiorowej, tej historycznej, którą naznaczeni są młodzi Izraelici. W Polsce jej prace prezentowane były już kilkakrotnie m.in. w ramach kolejnych edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej "Warszawa Singera" w 2006 i 2007 r., na wystawie zbiorowej "Pamięć tej chwili z odległości lat, które miną", w dawnej Fabryce Schindlera w Krakowie organizowanej w ramach 17. Festiwalu Kultury Żydowskiej (2007).

Nelly Agassi was born in 1973 in Israel. In the years 1995-1998 she studied at St. Martin's School of Art in London, then at the Camera Obscura School in Tel Aviv and at Chelsea College of Art and Design in London. She is the laureate of many prizes and grants. Her works have been presented at the most prestigious galleries throughout the world. She collaborates with the Dvir Gallery in Tel Aviv, making artistic objects, films and performances. The themes that oscillate around the experience of holocaust and the struggle with the painful past run continuously through her projects. The attempt of defining the identity of the individual, but also the research of the collective memory, especially the historical memory that affects the younger generation of Israelites is essential for Nelly Agassi. Her works have been already presented in Poland, for example during the "Singer's Warsaw" Festival of Jewish Culture in 2006 and 2007 in Warsaw, and at the group exhibition entitled "The Memory of this Moment from the Distance of Years" in the former Schindler's Factory in Cracow, which was organised within the framework of the 17th Jewish Culture Festival in Cracow, 2007.

Copyright © Galeria Foksal MCKiS Design: kaeru