obecnie zapowiedzi/info artyści historia kontakt

Stanisław Dróżdż
słowa, zdania / cyfry, liczby
- wzajemne przenikanie
Pojęciokształty.
Poezja konkretna.

wystawa otwarta
od 9 czerwca
do 12 sierpnia 2005

Nad najnowszym projektem dla Galerii Foksal Stanisław Dróżdż pracował od dłuższego czasu. Efektem jest wystawa, na którą składają się wydruki komputerowe prezentowane na trzydziestu planszach. Wystawa mieści się ściśle w zakresie poezji konkretnej, która charakteryzuje się pełną autonomizacją języka. Po wystawie w Galerii Foksal w 2002 r. (rezygnująca ze słów struktura przestrzenna z napiętych w tysiącach punktów między podłogą, sufitem i ścianami, milimetrowych żyłek o łącznej długości 10 km), i pracy “Alea Iacta Est” pokazywanej na Biennale w Wenecji w 2003 r., artysta powraca na obecnej wystawie do ścisłego kanonu poezji konkretnej. W tym przypadku mamy do czynienia zarówno z autonomizacją języka słów jak i autonomizacją języka cyfr, co w zachodzącym między nimi sprzężeniu zwrotnym daje interesujące efekty. Można się o tym przekonać dopiero po wnikliwym zapoznaniu się z pracą Stanisława Dróżdża prezentowaną obecnie w Galerii Foksal. “Uważam, że wszystko, co mam do powiedzenia (...) zawiera się w tym, co zrobiłem” - mówi artysta o swoich pracach.*

* “Kochać słowa” Wywiad przeprowadzili Maria Cyranowicz i Jarosław Lipszyc. Meble. Strefa tekstu. nr 5 luty 2002 r.

Copyright © Galeria Foksal MCKiS Design: kaeru