obecnie zapowiedzi/info artyści historia kontakt

Zbigniew Gostomski
Edward Krasiński
Roman Owidzki
Henryk Stażewski
Jan Ziemski

wystawa otwarta
od 1 do 27 kwietnia 1966

GALERIA FOKSAL powstaje pod patronatem Pracowni Sztuk Plastycznych. Instytucja ta z racji funkcji spełnianych w plastyce użytkowej dysponuje warsztatami, pracowniami doświadczalnymi i materiałami. Wraz z powstaniem Galerii środki te zostaną udostępnione zainteresowanym artystom. W ten sposób trudności, na jakie natrafiano u nas w prowadzeniu eksperymentów artystycznych nowego typu, zostaną częściowo usunięte. Artyści zyskują szansę realizacji takich koncepcji twórczych, które w warunkach indywidualnej pracowni malarskiej byłyby niemożliwe. Dysponując specyficznymi warunkami Galeria FOKSAL nie widzi konieczności przestrzegania zasad praktykowanych w innych warszawskich salonach sztuki. Celem Galerii nie jest:

W organizowanych przez Galerię pokazach chcielibyśmy zwrócić uwagę szczególnie na dwa momenty.

Po pierwsze - nie tyle demonstrować "dzieła sztuki" w ich "skończonej" postaci, ile ujawniać - warunki i sytuacje, które wiążą się z ich powstawaniem. Po drugie - traktować te warunki i sytuacje jako organiczne elementy pokazu artystycznego.

Chodzi o naruszenie utrwalonego podziału na dwa odizolowane od siebie tereny aktywności artystycznej: pracownię, w której dzieło powstaje i lokal wystawowy, gdzie jest ono eksponowane.

Szansa podjęcia powyższych problemów zależy od artystów. Galeria pragnie zapewnić zaproszonym do współpracy twórcom maksymalną swobodę w urządzaniu pokazów. Wierzymy, że w pewnych wypadkach uda im się uniknąć takich form ekspozycji, które stanowią kompozycję z malarskich kompozycji. Wystawy wówczas - być może - stracą swój wtórny i neutralny wobec samego dzieła charakter i staną się formą aktywną artystycznie.

Tekst opublikowany w katalogu wystawy: Zbigniew Gostomski, Edward Krasiński, Roman Owidzki, Henryk Stażewski, Jan Ziemski, Galeria Foksal PSP, Warszawa, kwiecień 1966

Copyright © Galeria Foksal MCKiS Design: kaeru