obecnie zapowiedzi/info artyści historia kontakt

Wojciech Gilewicz

Wojciech Gilewicz ur. w 1974 r. w Biłgoraju. Studiował na ASP w Poznaniu (1994-96), a następnie w Warszawie, gdzie w roku 1999 uzyskał dyplom z malarstwa (aneks z fotografii). Malarz, fotograf, autor instalacji i filmów wideo. Mieszka i pracuje w Warszawie i w Nowym Jorku.

Za motyw przewodni całej twórczości Wojciecha Gilewicza uznać można chęć pokazania, jak względny i zmienny jest nasz odbiór otaczającego świata oraz jak płynne mogą być granice między rzeczywistością a jej odbiciem w sztuce. Twórczość Gilewicza prowokuje do refleksji nad mechanizmami rządzącymi naszą percepcją i nad kulturowymi uwarunkowaniami naszego widzenia. (www.gilewicz.net)

Zrealizował wiele wystaw indywidualnych oraz projektów w przestrzeni miejskiej m.in. w : CSW Zamek Ujazdowski / Galeria Laboratorium, Warszawa; Galeria Arsenał, Białystok; Fondation Deutsch de la Meurthe, Paryż; Galeria Foksal, Warszawa; Galeria Entropia, Wrocław; Galeria Biała, Lublin; BWA Sanok; Muzeum Sztuk Pięknych, Iwano-Frankiwsk, Ukraina; Contemporary Art Museum, Saint Louis, USA.

Jego prace prezentowane były także w ramach licznych wystaw grupowych, m.in. w : BWA, Zielona Góra; Novart.pl, Kraków; Muzeum Narodowe / Królikarnia, Warszawa; Narodowa Galeria Sztuki Zachęta oraz Kordegarda, Warszawa; Live Box at Ravenswood, Chicago; CSW Łaźnia, Gdańsk; Real Art Ways, Hartford; Muzeum Sztuki w Łodzi; appendix2, Warszawa; Pianissimo, Mediolan; White Box Gallery, Nowy Jork; BWA, Wrocław; Sculpture Center, Nowy Jork; Zendai Museum of Modern Art, Szanghaj; obecnie w CSW Znaki Czasu [Lucim żyje], Toruń. W 2009 r. weźmie także udział w grupowych wystawach w : Museums of Bat Yam, [Faktory] Bat Yam, Izrael; Museum of Contemporay Art [Art in Public (non) Places] Belgrad, Serbia oraz TAV Tajpei, Tajwan.

W kwietniu 2009 CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie wydał album [Oni/Them] prezentujący fotograficzny cykl autoportretów podwójnych Wojciecha Gilewicza.

Born in 1974 in Biłgoraj. He studied at the Academy of Fine Arts in Poznan (1994-1996) and then in Warsaw, where in 1999 he earned a degree in painting (with an additional degree in photography). A painter, photographer, author of installations and videos. Lives and works in Warsaw and New York.

The leitmotif of Wojciech Gilewicz's practice is a desire to show how relative and changeable our perception of the surrounding world is and how fluid the boundaries between reality and its artistic representation can be. Gilewicz's practice invites a reflection on the mechanisms governing our perception and on the cultural determinants of the way we see things.(www.gilewicz.net)

His solo exhibitions include: CCA Ujazdowski Castle / Laboratorium, Warsaw; Fondation Deutsch de la Meurthe, Paris; Foksal Gallery, Warsaw; Museum of Fine Arts, Iwano-Frankiwsk; Contemporary Art Museum, Saint Louis.

Group exhibitions: National Museum / Krolikarnia, Warsaw; Zacheta National Gallery of Art and Zacheta / Kordegarda, Warsaw; Live Box at Ravenswood, Chicago; CCA Laznia, Gdansk; Real Art Ways, Hartford; Muzeum Sztuki, Lodz; Pianissimo Gallery, Milan; White Box Gallery, New York; Sculpture Center, New York; Zendai Museum of Modern Art, Shanghai; now and soon: CoCA Znaki Czasu [Lucim lives on] Torun, Poland; Museums of Bat Yam [Factory] Bat Yam, Izrael; Museum of Contemporay Art [Art in Public (non) Places] Belgrad, Serbia and TAV Taipei, Taiwan.

In April 2009 CCA Ujazdowski Castle in Warsaw published an art book [Oni/Them], presenting a photographic cycle of Wojciech Gilewicz's doubled self-portraits.

Copyright © Galeria Foksal MCKiS Design: kaeru