Usługa języka migowego

Pamiętniki Boga (fragmenty)

listopada 25, 2004