UL. FOKSAL 1/4,
00-366 WARSZAWA
T. / F. +48 228276243
E: FOKSAL@MIK.WAW.PL

KURATOR PROGRAMOWY:
KATARZYNA KRYSIAK
KURATOR: LECH STANGRET
ARCHIWA: MARIA RUBERSZ
KOORDYNATORKA PROJEKTÓW:
MARTYNA STOŁPIEC

GODZINY OTWARCIA:
PONIEDZIAŁEK—ŚRODA, PIĄTEK 12—17

CZWARTEK 12—19

WSTĘP WOLNY

POLITYKA PRYWATNOŚCI