Usługa języka migowego

Brzeg cienia (Wyznanie)

czerwca 19, 2007

Otwarcie: 19.06.2007, godz. 18:00
20.06.2007 – 17.08.2007

Krzysztof M. Bednarski – artysta rzeźbiarz urodzony w 1953 roku w Krakowie, absolwent Akademii Sztuk Pięknych (pracownia Jerzego Jarnuszkiewicza) w Warszawie, jest niezwykle aktywny w różnych dyscyplinach twórczych (niegdyś m.in. blisko był związany z poszukiwaniami parateatralnymi Jerzego Grotowskiego). Od ponad dwudziestu lat mieszka głównie w Rzymie, acz pozostaje stale obecny na polskiej, jak i na międzynarodowej,  scenie artystycznej. Najbardziej znana jego realizacja to instalacja rzeźbiarska Moby Dick – 16 wycinków na nieskończoność (1986-1987), która znajduje się w kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi. Praca ta stanowi swoistą ikonę sztuki rzeźbiarskiej ostatnich dekad XX-go wieku w sztuce w Polsce. W ostatnich latach w biografii artystycznej K. M. Bednarskiego przywołać warto przyznanie mu w 2004 roku Nagrody im. Katarzyny Kobro; wystawę Gē’ Hinnōm  w 2003 roku w Galerii Foksal; czy też pokaz Podziemne wniebowstąpienie (dedykowany Tymoteuszowi Karpowiczowi) w Cysternie przy CSW w Zamku Ujazdowskim w Warszawie w roku 2006.

Prezentowana obecnie w Galerii Foksal nowa praca przestrzenna  K.M. Bednarskiego – „The Shadow Line (A Confession)” / Brzeg cienia (Wyznanie) – stanowi oczywiste, acz pośrednie nawiązanie do noweli Josepha Conrada-Korzeniowskiego, znanej pod polskim tytułem Smuga cienia, a zarazem, też pośrednie, odniesienie do własnej wcześniejszej pracy K. M. Bednarskiego – do Moby Dicka, jak i do szeregu innych dwudziestowiecznych dzieł literackich oraz wizualno-przestrzennych rozmaitych twórców, a jeszcze i do własnej drogi życia i twórczości jej autora. Dzieło to stanowi wyraz docierania przez dojrzałego artystę i doświadczonego człowieka do własnej granicznej linii cienia, jak i usiłowanie przekroczenia kolejnego progu własnej twórczości rzeźbiarskiej (bardzo mocno zakorzenionej w wyobraźni poetyckiej takich zwłaszcza pisarzy, jak: Osip Mandelsztam, Josif Brodski, Dylan Thomas, Rainer Maria Rilke, Tymoteusz Karpowicz, Paul Celan) .

Wystawa zbudowana jest z elementów rzeźbiarskich, konstrukcyjnych, malowanych oraz z projekcji zapisu filmowego w formie DVD. Stworzy to pospołu swoistą interwencję, czy też environment, często pojawiające się w sztuce ostatnich dziesięcioleci, a zarazem nieraz już realizowane przez Galerię Foksal ze względu na charakter naszego miejsca i bliską współpracę z artystami odnoszącymi się wprost do niego w samym przesłaniu swojej twórczości. Dodać można, że podobnie też była skonstruowana poprzednia wystawa K. M. Bednarskiego w Galerii Foksal – Gē’ Hinnōm (Gehenna) w roku 2003.

Wystawie Brzeg cienia towarzyszy publikacja zawierająca tekst Jaromira Jedlińskiego (z obszernymi fragmentami rozmowy z K. M. Bednarskim), gdzie podjęta zostaje próba objaśnienia szeregu aspektów twórczości i postawy autora wystawionej pracy, jak i sztuki współczesnej w ogólności, a w jej odniesieniach także do dziejów sztuki dawnej oraz do innych (głównie: poezja, litaratura piękna,) dyscyplin tworzenia. Ponadto dodać warto, iż rok obecny ogłoszony został Rokiem Józefa Conrada-Korzeniowskiego (w 150. rocznicę urodzin pisarza), co dodaje jeszcze innego wymiaru oraz kontekstu pokazowi utworu przestrzennego The Shadow Line / Brzeg cienia w miesiącach letnich 2007 roku w Galerii Foksal.