Usługa języka migowego

Edward Krasiński Royden Rabinowitch

maja 16, 2002

Otwarcie: 15.05.2002, godz. 18:00
16.05.2002 – 15.06.2002

Edward Krasiński (ur. 1925; Łuck); studiował w Kunstgewerbeschule (podczas okupacji) i w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Mieszka w Warszawie. Związany z Galerią Foksal od momentu jej powstania. Jego wystawy indywidualne i zbiorowe miały miejsce w wielu muzeach i galeriach polskich i zagranicznych. Początkowo tworzył obrazy i rysunki utrzymane w poetyce surrealistycznej. W latach 60. zaczął konstruować obiekty trójwymiarowe. Od lat 60. tworzy obiekty „dyskretnie” odnajdujące swoje miejsce w przestrzeni. Taką delikatną ingerencją jest także niebieska taśma scotch (szerokość 19 mm, długość niewiadoma), używana przez niego od 1970 roku, w ramach interwencji i działań typu environment.

Royden Rabinowitch (ur. 1943; Toronto); studiował w Royal Conservatory of Music i w University of Western Ontario. W 1986 r. uzyskał tytuł Life Member of Clare Hall Uniwersytetu w Cambridge. Mieszka w Gandawie. Jego rzeźbiarskie i rysunkowe poszukiwania koncentrują się na podstawowych doświadczeniach ciała. Widz konfrontowany jest z rzeczywistością poprzez harmonię dzieła sztuki. Rabinowitch często odnosi się do historii nauki. Jego prace prezentowane były na całym świecie, należą do prestiżowych kolekcji muzealnych i galeryjnych.

Na wystawie prezentujemy rysunki Rabinowitcha i prace Krasińskiego.

Tym razem, jego przebiegający horyzontalnie niebieski pasek napotkał na swej nieskończonej drodze złocone muzealne ozdobne ramy „wyjęte z obrazów”. Poetycka interwencja artysty w rzeczywistość stwarza nowy przedmiot. Ornamentalne ramy zostały zawłaszczone, zarazem wyróżnione i upodobnione do siebie, przekreślone błękitnym paskiem, naznaczone nim jak śladem.
Pokazywane w Galerii, prawo- i lewostronnie zorientowane rysunki Roydena Rabinowitcha operują formą pętli. Ustanawiają one subtelny stosunek pomiędzy pustką i prostymi formami, wynikającymi zawsze  z jednostkowego, unikalnego gestu. Osie horyzontalne, wertykalne i diagonalne, elipsy i okręgi, rysują przed oczyma widza – jak ujął to Rudi Fuchs – skomplikowane figury powolnych i dokładnie odmierzonych kroków tanecznych.

Wystawa tych dwóch artystów, których twórczość wielokrotnie gościła w Galerii, pokazuje dwie artystyczne relacje z doświadczenia – niebieska sztuczna linia Krasińskiego obok zapętlonej kreski na rysunkach Rabinowitcha.

Wystawie towarzyszy katalog wydany dzięki pomocy finansowej Ambasady Kanady.