Usługa języka migowego

Leon Tarasewicz, Jerusalem

September 13, 2018