Usługa języka migowego

Irmina Staś, Ząb w ząb

marca 18, 2020

Wystawa trwa: 1.07.-31.08.2020

Kuratorka: Katarzyna Krysiak

 

Tytuł wystawy „Ząb w ząb” jest parafrazą dwóch sformułowań: wywodzącego się ze starożytnego, babilońskiego kodeksu praw „ząb za ząb” i potocznego „kropka w kropkę”. Tytuł w czytelny sposób opisuje kompozycję nowych obrazów Irminy Staś, będących rozwinięciem serii „Ornamenty” zapoczątkowanej przez artystkę w 2018 roku. Jednocześnie nawiązuje do poruszanej w nich idei genetycznego podobieństwa, powtarzalności i nieuchronności losu. Te wielkoformatowe płótna, pokryte uproszczonym wizerunkiem zęba zmultiplikowanego w rytmicznych układach, niepokojąco wyłaniających się z czarnego tła, powodują dojmujące przeczucie zagłady, końca egzystencji, ale nie tylko gatunku ludzkiego, lecz końca ożywionej natury. Pozostają tylko zęby.

Jednocześnie, obrazy formą i kontrastowymi rozwiązaniami kolorystycznymi wpisują się w eksperymenty z nurtu Op-art. Sąsiadujące ze sobą zęby, zdają się wibrować i tworzyć powidoki. Skala prac potęguje wrażenia optycznej iluzji, działając na widzów wizualnie i niemalże fizycznie.

W serii prac „Ornamenty”, rozwijanej od 2018 roku, Irmina Staś sprowadza pojedyncze fragmenty ciała (np. oko, pierś, paznokieć, ząb) do wyabstrahowanych z kontekstu, uproszczonych graficznie form, które poddane zwielokrotnieniu tworzą kompozycje nasuwające na myśl desenie charakterystyczne dla tkanin lub tapet. Artystkę interesuje szczególnie znaczenie ornamentu, który od najdawniejszych czasów nie tylko podnosił walory estetyczne architektury i rzemiosła artystycznego, ale również niósł w sobie symboliczne treści: „W dekoracyjnych «Ornamentach»  zaszyfrowałam takie treści jak: bliskość, genetyczne podobieństwa, tożsamość, przyciąganie się i niepewność bycia w świecie i relacjach, nieuchronne i monotonne dążenie do kresu, do śmierci, zatracenie cech indywidualnych”.

Irmina Staś urodziła się w 1986 roku. W 2012 roku uzyskała dyplom magisterski w pracowni prof. Leona Tarasewicza na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie obecnie pracuje jako asystentka prof. Pawła Susida w Pracowni Koncepcji Obrazu.

Prace Irminy Staś pokazywane były na wystawach indywidualnych w BWA w Zielonej Górze (2019), Galerii Le Guern w Warszawie (2017, 2019), Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim (2018), Galerii Krynki (2018), Galerii Wizytującej w Warszawie (2013, 2016), Miejscu Projektów Zachęty w Warszawie (2016), STRABAG Kunstforum (2014). Artystka brała także udział w licznych wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą, m.in w Muzeum Narodowym w Gdańsku (2019), Centrum Sztuki Współczesnej Vélez-Málaga (2016), 42. i 41. Biennale Malarstwa Bielska Jesień w Galerii Bielskiej BWA w Bielsko-Białej (2013, 2015), Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Mińsku (2015). Jest laureatką stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015, 2019), finalistką Strabag Artaward International (2013).

 

Tekst  Agnieszki Marii Wasieczko „Granice malarstwa Irminy Staś” opublikowany w katalogu wystawy.

Fot. Norbert Piwowarczyk