Usługa języka migowego

O grawitacji

marca 4, 2011

Otwarcie: 4.03.2011, godz. 18:00
Spotkanie z artystą i prezentacja katalogu z wystawy: 11.03.2011, godz. 18:00
7.03.2011 – 15.04.2011
Kuratorki: Katarzyna Krysiak, Agnieszka Sosnowska

Philipp Messner, urodzony w Bolzano, uzyskał dyplom w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, w pracowni Michelangela Pistoletto (1999). Rodzinne, otoczone górami, miasto artysty niewątpliwie wpłynęło na jego postrzeganie trójwymiarowości i perspektywy. Twórczość Philippa Messnera koncentruje się na analizie procesów ludzkiego postrzegania. Jego prace, głównie obiekty w przestrzeni, krążą często wokół tematu form symbolicznych oraz ich funkcji. Artysta prowadzi równocześnie grę z percepcją wzrokową odbiorcy, wprowadzając w prace elementy, które budują subtelne napięcie między fikcją, a rzeczywistością.

Podczas wystawy w Galerii Foksal zostaną zaprezentowane prace stanowiące próbę badania relacji między schematycznymi wyobrażeniami kulturowymi zawartymi w utartych zwrotach językowych czy znakach oraz ich dosłownym przełożeniem na obraz. W trójkanałowej projekcji wideo przestawiony zostaje osioł, podążający za zawieszoną na patyku marchewką, która motywuje go do ruchu, pozostając jednak niezmiennie nieosiągalną. Philipp Messner przywołuje również symbole narodowe, a także nacjonalistyczne z okresu II wojny światowej i operując siłami przyrody doprowadza do neutralizacji często mrocznego znaczenia, którym obciążyła je historia.

Philipp Messner pracował nad koncepcją wystawy oraz produkcją prac podczas półrocznego pobytu twórczego w artists-in-residence laboratory w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Wystawa w Galerii Foksal, która jest pierwszą indywidualną prezentacją prac Messnera w Polsce, nosi tytuł O grawitacji. W ten sposób artysta odnosi się do sytuacji przebywania na rezydencji artystycznej – bycia wrzuconym w nowe miejsce, które, wraz z poznawaniem jego historii, zaczyna tworzyć specyficzne pole grawitacyjne mające bezpośrednie przełożenie na percepcję tego miejsca oraz charakter tworzonych w jego obrębie prac.

Wystawa zorganizowana we współpracy Galerii Foksal, artists-in-residence laboratory Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz Museion Bolzano.