Usługa języka migowego

Poezja konkretna

lutego 15, 2002

Otwarcie: 14.02.2002, godz. 18:00
15.02.2002 – 1.04.2002

Nowa praca Stanisława Dróżdża zrealizowana w Galerii Foksal jest zaskakująca. Znamy Dróżdża z prac, w których po mistrzowsku łączy słowo i przestrzeń, choćby słynne MIĘDZY zrealizowane na Foksal w 1977 roku, a później wielokrotnie rekonstruowane. Tym razem na wystawie Dróżdża widz nie znajdzie ani jednego słowa, ani jednej litery, żadnego znaku. Dróżdż pokazuje nam w swoim nowym zaskakującym dziele przestrzeń samą w sobie, przestrzeń konkretnego miejsca: Galerii Foksal. Aby przestrzeń mogła nam się należycie przedstawić przed oczami, Dróżdż zarezerwował całą salę ekspozycyjną dla niej samej, wypraszając widza na korytarz, skąd może kontemplować dzieło. Widz musi ustąpić w tym wypadku miejscu, nie jest już pomiędzy, ale wobec przestrzeni zapętlonej linią długości dziesięciu tysięcy metrów. Kokon, który wypełnia galerię został utkany z przeźroczystej żyłki grubości 1 mm, która łączy punkty wyznaczone według specjalnego systemu na ścianach, suficie i podłodze galerii. Przez ostatnie dwa tygodnie praca była gęsto tkana przez kilka osób, które stopniowo wycofywały się z wnętrza. Sieć utworzona z przeźroczystej żyłki odsłania oczom widza niezwykłe napięcie wewnątrz kompletnie białej, neutralnej przestrzeni galerii Foksal.

Stanisław Dróżdż (ur. 1939 r. w Sławkowie ) jest najciekawszym – cytując Tadeusza Sławka – najbardziej konsekwentnym polskim poetą konkretnym. Jego prace  tworzone od 1967 roku należą do wyjątkowo radykalnych i ascetycznych wypowiedzi w tej dziedzinie. Niezwykła dynamika dzieła Dróżdża pochodzi z napięcia pomiędzy minimalizmem formalnym jego prac a totalnością wizji artysty wykraczającą poza przestrzeń wystawy. Pojęciokształty – bo tak nazywa Dróżdż swoje oryginalne utwory z pogranicza poezji i sztuk wizualnych – przedstawiają w sugestywny sposób sprzężenie pojęcia z formą jego zapisu. Teksty Dróżdża realizowane są w postaci maszynopisów, fotograficznych odbitek, komputerowych wydruków i instalacji przestrzennych. Dróżdż tworzy z pojedynczych słów, liczb, liter nową jakość wizualną i znaczeniową, stawiając sobie za cel aby w minimum zapisu osiągnąć maksimum treści skojarzeniowych. Czarno-biała, oszczędna estetyka tekstów występuje w bezpośredniej relacji z ich etycznym, egzystencjalnym przesłaniem. Od 1971 roku artysta systematycznie współpracuje z Galerią Foksal.

Ostatnie lata to renesans zainteresowania twórczością tego artysty. Dróżdż pokazywał swoje prace w Galerii Foksal w Warszawie, w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, w Galerii Potocka w Krakowie, na wystawie polskiego konceptualizmu w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, w Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławiu, w Galerii Miejsce w Cieszynie. Zrealizował specjalny projekt dla nowo wzniesionych hal targowych w Lipsku, jego prace pokazywane były w 2000 roku między innymi na Targach Książki we Frankfurcie i na wystawie sztuki polskiej In Between przygotowanej przez Galerię Zachęta w Chicago. W ubiegłym roku miała miejsce jego duża wystawa w Bunkrze Sztuki w Krakowie, a Galeria Zewnętrzna AMS prezentowała na 400 bilboardach w 19 miastach polski, plakat Stanisława Dróżdża zatytułowany lub. Prace Dróżdża z lat sześćdziesiątych można zobaczyć w Kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.

Wystawa zrealizowana we współpracy z Fundacją Galerii Foksal dzięki dotacji Ministerstwa Kultury. Wsparcia udzielił również Orbis S.A. Oddział Hotel Solec.
Pomoc techniczna: Iwar Romanek