Usługa języka migowego

Leon Tarasewicz, Jerozolima

września 13, 2018