Usługa języka migowego

APL315, Prawie Człowiek

kwietnia 20, 2018

Otwarcie: piątek, 20.04.2018., g. 18
23.04. – 1.06.2018
Kuratorka: Katarzyna Krysiak

APL315 to pseudonim jednej z najbardziej wyrazistych osobowości reprezentującej młode pokolenie artystów na polu ukraińskiej sztuki współczesnej. Mieszka w Odessie, skąd pochodzi, i Kijowie, gdzie jak podkreśla ma bardziej intensywny kontakt z bieżącym życiem artystycznym. Od 2000 roku aktywnie działa w obszarze graffiti. Jego prace odnaleźć można zarówno na Ukrainie i na terenie państw dawnego Związku Radzieckiego, jak i w prawie całej Europie, a nawet w dalekiej Azji (Korea Południowa). Typową cechą sztuki ulicy jest jej zmienność i tymczasowość, dlatego APL315 najchętniej maluje wagony pociągów towarowych, które przemierzając znaczne odległości oferują potencjalnie dużo szerszy zasięg „ekspozycji” prac, niż jakakolwiek galeria czy muzeum.

Od około 2006 roku APL315 wystawia swoje prace również w galeriach. Na wystawach odmawia jednak malowania murali. Swoje obrazy tworzy najczęściej na luźno rozpostartych, wielkoformatowych płótnach. Czasem sięga po mniejsze formaty malując na papierze, zawsze jednak posługuje się technikami zaczerpniętymi z graffiti, miesza rożne rodzaje farb (olejne z akrylem, sprayem i flamastrem), czasem z łatwo dostępnych materiałów (deski, drut, taśma klejąca, folia, papier) tworzy rzeźby będące trójwymiarową materializacją jego graffiti. Od niedawna swoje rysunki wykonuje także w formie tatuaży.

Choć jego styl można usytuować w nurcie trashowego graffiti i estetycznie bliski jest dokonaniom powstałej w czeskiej Pradze w 2005 roku grupy CAP (Crew Against People), to APL315 z pewnością wypracował swój indywidualny, oryginalny, niepodrabialny język malarski (jego prace są drapieżne, surowe, zaczepne i krytyczne wobec otaczającej go rzeczywistości), nieustannie eksperymentując z formą obrazu i fakturą powierzchni. Z wykształcenia jest entomologiem i otwarcie przyznaje, że jego wielką inspiracją jest świat owadów. Biomorficzne formy jego przeważnie abstrakcyjnych kompozycji często inspirowane są obserwacjami kształtów i barw świata insektów, lecz interesują go także pewne zbiorowe zachowania społeczności owadzich, które wprost porównuje do zachowań ludzkich. Inspiracji szuka także w szeroko pojętych przestrzeniach muzyki elektronicznej, która nierzadko stanowi tło jego wystaw.

Wystawą „Prawie człowiek” APL315 stara się nakreślić paralelę między społecznościami ludzi i owadów, w których funkcjonowaniu dostrzega wiele podobieństw. Snuje refleksję wynikającą z obserwacji ludzkich społeczności, ich zachowań i reakcji uwarunkowanych różnorodnymi czynnikami i okolicznościami. Jak twierdzi: „współczesny człowiek często nie zdaje sobie sprawy, że żyje w określonym systemie światopoglądowym. Rozmyślny wybór, aby ’zapoczwarzyć‘ się jak owad, zrezygnować z aktywnego uczestnictwa w życiu, pielęgnować złudzenie spokoju i komfortu, jest częstą postawą we współczesnym świecie. Często wydaje nam się, że złożenie skrzydeł i ’zapoczwarzenie się‘ jest łatwiejsze i mniej bolesne. Jednak taka postawa tylko pozornie przynosi ulgę: pozbawia nas możliwości wyrażania się poprzez aktywne interakcje ze światem i manifestacje opinii”.

Fo. Bartosz Górka