Usługa języka migowego

Bianka Rolando, Kil i Delfin

marca 29, 2019

Otwarcie: piątek, 29 marca 2019, g.18:00
Wystawa trwa: 1.04. – 18.05.2019

Wystawa „Kil i Defin” artystki sztuk wizualnych i poetki Bianki Rolando jest ściśle powiązana z publikacją jej ósmej książki, zatytułowanej „Stelle”. Książka ta to mapa nieba, która, jako formuła poetycko-wizualna zawiera wiersze i grafiki. Tytułowe Kil i Delfin to nazwy dwóch, z kilkudziesięciu konstelacji gwiezdnych, do których w książce odwołuje się artystka.

Kil to najniższa konstrukcyjna belka łodzi i okrętów, szorująca po dnie, jak i przełamująca fale. Zarówno w książce, jak i na wystawie, to seria fotografii dokumentujących proces powstawania i rozpadania się dwunastu rzeźb, lepionych z mokrej gliny i miękkiego ołowiu, reprezentujących figury taneczne. Motyw kruchości, rozpadu, ale i zapisu ciągłej zmiany i przetworzenia przywołuje na myśl alchemiczne poszukiwania. Ruch, będący najistotniejszym elementem całego zapisu, poddany interpretacji choreograficznej artystka rejestruje w formie wideo, w którym jest nam dane obserwować jedynie cień tancerza, jako ulotny i zwielokrotniony kształt pamięci, zamkniętej w różnych konfiguracjach.

Delfin to seria autorskich grafik, które (jako tytułowy gwiazdozbiór) w pojawiają się i znikają w rożnych częściach książki. Grafiki te związane są z widmową kaligrafią, przypominają kształtem znaki, rebusy, gdzie zatarte jest ich pierwotne znaczenie, gdzie następuje ich rozpad, ale jednocześnie otwarcie. Istotniejszy zatem staje się pozostawiony przez artystkę ślad, który odsyła nas do poetyki snu czy powidoku, który łączy wszystkie części wystawy z książką.

Książka „Stelle” to poemat, meta-zbiór różnych form poetyckich, które ujawniają się w rysunkach, rebusach, figurach tanecznych, notacjach muzycznych, fotografii, ale też w prozie poetyckiej czy w rożnych formułach zawiązywania wiersza. Konstrukcja książki zbudowana jest wokół swobodnie potraktowanej mapy nieba. Autorka odwołuje się do 88 gwiazdozbiorów, których znaczenia symboliczne uwarunkowane są religijnie, mitologicznie oraz kulturowo, i opowiada o nich ponownie w zupełnie swoisty sposób. To również zapis „podróży” poprzez czas, miejsca i języki w poszukiwaniu nowej formy „miłosnej”, ciągle dostrajającej się i nigdy ostatecznie nieuchwyconej.

Kuratorka: Katarzyna Krysiak

Współpraca (choreografia oraz taniec w rejestracji wideo): Mikołaj Mikołajczyk

Wydawcą książki Bianki Rolando „Stelle” jest wydawnictwo Biuro Literackie, współwydawcą Galeria Foksal, Mazowiecki Instytut Kultury. Premiera książki: 11.03.2019 r.