Usługa języka migowego

Definicja

kwietnia 27, 2006

Otwarcie: 27.04.2006, godz. 18:00
28.04.2006 – 26.05.2006

Instalacja malarska zatytułowana DEFINICJA to praca na pograniczu obrazu i tekstu. Traktuje ona o zależnościach między słowami, ich jakością, wartościami, bliskimi i dalekimi znaczeniami, a także więzami i relacjami, jakie tworzą się między mówiącym, słuchaczem a słowami i ich uwikłaniami w konteksty znaczeniowe.
Punktem wyjścia i osią obrazu jest słowo. Istotą pracy jest jego personalizacja. Zachodzi ona poprzez wizualny i znaczeniowy demontaż, analizę i ponowne złożenie słowa. W wyniku tego procesu powstaje nowa jakość pojęciowa i wizualna.
Słowo DEFINICJA zawiera w sobie podwójną dychotomię:
destrukcja – konstrukcja (DE-FI) i nic – ja (NIC-JA)

  1. DE (wskazuje w złożeniach na dekonstrukcję, rozbiór, deformację, rozbicie, przeciwieństwo, rozdział, etc…)
  2. FI (przywołuje ciąg liczbowy Fibonacciego. Ciąg ten ma swoje ekwiwalenty w naturze, np.
    w biologii, w botanice, anatomii…, ma je też liczba (fi)  = 1,61804 znana w geometrii jako złota proporcja)
  3. NIC (odpowiadającego niebytowi, zaprzeczającemu istnieniu rzeczy i zjawisk, przywołującego niebyt, brak wartości i brak czegokolwiek innego, absencję, ubytek, pustkę i nieistnienie)
  4. JA (mnie).

DEFINICJA to cztery obrazy:
Raz – to po prostu obraz.
Dwa – to rejestracja przebiegu myśli, czyli obraz pewnej transakcji wiązanej, obraz uwikłań słów między sobą i ich zależności od siebie oraz mnie/nas od nich.
Trzy – to obraz rozbiórki znaczenia słów.
Cztery – to obraz „ja”, czyli ostatecznie – personalizacja słowa.

Małgorzata Dawidek Gryglicka (ur. 1976) jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Uzyskała dyplomy z zakresu krytyki i promocji sztuki (praca pt. Energia języka – kontekst znaku konkretnego; promotor: prof. Jolanta Dąbkowska-Zydroń) i rysunku (praca pt. Przestrzeń w książce – książka w przestrzeni /książka artystyczna/; pracownia prof. Jarosława Kozłowskiego) w 2001 roku; oraz malarstwa (praca pt. Czwarty wymiar – czyli krótka rzecz o przestrzeniach obrazu; pracownia prof. Jerzego Kałuckiego) w 2002 roku. W roku 2000 studiowała w Vysokiej Skole Vytvarnyh Umeni w Bratysławie (Słowacja). Obecnie jest asystentką w pracowni malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i doktorantką w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pisze pracę nt. tekstu jako dzieła sztuki w Polsce po 1967 roku.
Jest autorką poezji konkretnej, wizualnej i książek artystycznych (krótka historia przypadku, 1997; w górze jest niebo, 1998; słowo, 1999; wspólny pokój, 1999; kompozycja na…, 2000; DE-kody, 2003; Słownik Introwertyczny – Słownik Ekstrawertyczny, 2004; Język_i/wersja polska, 2005; Transgresja, 2005; oraz tekstów o sztuce – publikuje w takich pismach, jak: Czas Kultury, Rita Baum, Exit, Zeszyty Artystyczne; redaktorka pracy zbiorowej pt.: TEKSTURA, Kraków, 2005.
Do jej najważniejszych wystaw należą: Bratysława‘2000 (2000); MAIL ART. INVITATION LETTERup LETTERdown, City Art Gallery KUBUS, Hannover, Niemcy (2002); DE-kody, Galeria AT, Poznań (2003); www.kalucki.freeart.pl, Galeria BWA Arsenał Białystok (2004); Język_i/wersja polska, Galeria Muzalewska, Poznań (2005); Antyfabryka, Galeria Plastyfikatory, Luboń (2005); Horyzont zderzeń,
II Targi Sztuki, Art Poznań (2005).
Była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki (2002), Pollock – Krasner Foundation (2004-2005), Prezydenta Miasta Poznania (2005); współtwórczyni Galerii ENTER (2005).