Usługa języka migowego
Puste płótno na drewnianym stelażu.

CURA, Working 9 to 5

marca 26, 2022

PL

Otwarcie: 26-27.03 w godz. 12 – 20

Kuratorka: Martyna Stołpiec, Współpraca: Milena Stryjewska

 

TEZA

Rzeczą, którą najbardziej cenimy jest czas.

Dostajemy pieniądze za oddawanie naszego czasu.

Inni są wdzięczni, gdy dzielimy się z nimi naszym czasem.

Wydajemy pieniądze, żeby doświadczyć czegoś w określonym czasie.

Ciągle nam się przypomina, że nie zostało wiele czasu.

Boimy się, że nie używamy naszego czasu poprawnie.

Czas jest również najbardziej abstrakcyjnym konstruktem jakiego doświadczamy.

Wciąż mówimy o jego koncepcji, mimo że jest niemożliwa do uchwycenia.

Możemy mieć zły dzień, ale zapomnimy o nim z czasem.

Czy używamy naszego czasu poprawnie? Zgaduję, że tylko czas pokaże.

Chciałabym kontrolować mój czas. Przynajmniej przez chwilę.

Jeśli uchwycę mój czas to czy znajdę w nim wartość?

Jeśli będę to robił przez 8 h (dzienny czas pracy) może to będzie wartościowe.

 

OPIS EKSPERYMENTU

Cura przychodzi do pracy w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek w godzinach 9 – 17. Weekend ma wolny. Pracuje przy płótnie o wymiarach 2m x 1m. Płótno zawieszone jest na dwóch belkach na stelażu w sali wystawowej Galerii Foksal (52°14′04″N 21°01′25″E). W trakcie pracy odhacza każdą sekundę spędzoną przy płótnie (miejsce pracy artysty). Co 55 minut ma 5 minut przerwy i jedną dłuższą, 15 minutową w ciągu dnia (zgodnie z przepisami BHP).

Po każdym dniu pracy powstaje zdjęcie i Cura odpowiada na trzy pytania:

– Jak się czujesz po pracy?

– Jesteś zadowolona z wykonanej pracy?

– Jakie masz plany na weekend?

 

CURA

Początkowo stwierdził, że etykieta artysty do niej nie pasuje. Obecnie stoi na stanowisku, że jest badaczką kultury poznającym ją przez eksperyment.

 

 

UA

Відкриття 26-27.03 від години 12 до 20

Кураторка: Martyna Stołpiec, Співпраця: Milena Stryjewska

 

Теза:

Haйбільше ми цінуємо час.

Отримуємо гроші, за то що віддаємо свій час.

Інші вдячні, коли ми проводимо з ними свій час.

Витрачаємо грощі, щоб пережити щось протягом певного періоду часу.

Нам постійно нагадують, що не залишилось багато часу.

Боїмося, що не правильно використовуєимо свій час.

Час-є також найбільш абстрактною структурою свідками якого ми є.

Ми далі говоримо про його концепцію, хоча це неможливо зрозуміти.

В нас може бути поганий день, але ми забуваємо про це з часом.

Чи ми використовуємо правильно свій час? Думаю, що тільки покаже час.

Я хотів би контролювати свій час. Хоча б якусь мить.

Якщо впіймаю свій час то чи знайду в ньому цінність?

Якщо буду робити це протягом робочого дня тривалістью 8 годин, може воно буду того варте.

 

Опис єксперементу

Cura приходить до праці в понеділок, вівторок, середу, четверг, п’ятницю в годинах 9-17. Вихідні має вільні. Працює на полотні розмірами 2m x 1m. Полотно підвішене на двох гачках на стелажі у виставковій залі Галереї Фоксал (Galerii Foksal)  (52°14′04″N 21°01′25″E).

Під час роботи відзначає кожну секунду проведену поруч з полотном (місце роботи митця).

На кожні 55 хвилин має 5 хвилин перерви, і одну довшу 15 хвилинну перерву протягом дня  (відповідно до правил охорони праці).

Після кожного робочого дня робиться фото і Сura відповідіє на 3 запитання:

-Як почуваєш себе після роботи?

-Ти задоволений виконаною роботою?

-Що плануєш на вихідні?

 

CURA

На початку ствердив, що мітка митця до неї не пасує. Зараз вона дотримуєтся такої думки, що є досліднецею культури з якою знайомится шляхом експерименту.