Usługa języka migowego

Alex Urban, Matka

kwietnia 2, 2022

Otwarcie wystawy: sobota, 2 kwietnia, 2022, 12 – 20

Wystawa trwa 4.04. – 7.05.2022

Kuratorka: Katarzyna Krysiak

 

Na wystawę „Matka” składa się zbiór obrazów, które Alex Urban tworzyła przez ostatnie trzy lata, w dużej mierze pod wpływem własnego doświadczenia macierzyństwa i związanych z tym przemyśleń.

Praca nad wystawą trwała od kilku miesięcy, wszystkie prezentowane obrazy i rzeźby powstały przed 24 lutego tego roku. W obliczu aktualnej sytuacji masowej migracji kobiet z dziećmi z Ukrainy do Polski, na skutek trwającej agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę, artystka zderzyła się z poczuciem pewnej nieadekwatności, którego doświadcza obecnie wiele osób; uczuciem dotyczącym wszystkiego, co robimy, błahości naszych problemów czy planów.

Początkowo wystawa miała być to opowieścią o bezwarunkowej miłości do dziecka, o wyrzutach sumienia i poczuciu winy, o zmęczeniu, postrzeganiu macierzyństwa jako pewnego rodzaju poświęcenia, a nawet „upupienia” kobiety, gdzie dziecko, niczym jemioła, koegzystuje uczepione matki korzystając z pełni jej energii. Z czasem, na skutek bieżących wydarzeń, które w ostatnich latach poruszały opinię publiczną w naszym kraju i za granicą, zaczęły powstawać obrazy o zgoła innej wymowie, czasem kwestionujące owo bezwzględne oddanie matki dziecku, lub też dotyczące wydarzeń bardzo świeżych – tragicznych doświadczeń rodzin uchodźców koczujących na polsko-białoruskiej granicy. Obok matki chroniącej dziecko za wszelka cenę, pojawia się też matka zła, z pustym spojrzeniem, czarnym oczodołem, wieszająca swoje dzieci na sznurku, wkładająca dziecku palec w oko. Figura ‘złej matki’ zaczyna nabierać nowych znaczeń.

Obrazy uzupełnia zbiór maleńkich ceramicznych rzeźb, przedstawiających dziecięce popiersia, które artystka nazywa „dziewczynkami wampirkami”. Lecz nie jest wcale łatwo jednoznacznie stwierdzić konsekwencją jakich uczuć, działań czy okoliczności są kapiąca z dziecięcych ust krew, czy skamieniałe czarne serduszko.

ALEX URBAN – ur. 1978, mieszka i pracuje we Wrocławiu (PL). Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Podstawowymi mediami Urban są malarstwo, rzeźba i fotografia. Wrocławska artystka ze sporą dezynwolturą podchodzi do podejmowanych w swoich pracach tematów cielesności, seksualności czy religii, pozwalając sobie niejednokrotnie na niewybredne skojarzenia czy wulgarne żarty. Jej prace pełne są osobliwych postaci i fantomów, które trudno jednoznacznie interpretować. Urban tworząc swoje charakterystyczne uniwersum z umiłowaniem posługuje się konwencją kiczu i odwołuje się do strefy sacrum. Stosowana wielokrotnie przez artystkę jaskrawa paleta barw odrealnia, wydawałoby się, banalnie proste sytuacje, które rozgrywają się na jej płótnach. Wyraziste kolory, przeniesione z wyobrażeń świata popkultury, nabierają w pracach Alex Urban toksycznego charakteru. Jej prace wystawiane były w wielu instytucjach artystycznych w Polsce i za granicą. Współpracuje z warszawską Galerią LETO.

___________________________________________________

Алекс Урбан | Мати

Вернісаж: субота, 2 квітня, 2022, 12-20

Вистава триває: 4.04-7.05.2022

Кураторка: Катежина Крисіак

 

Вистава «Мати» складаєтся з  колекції картин, які Алекс Урбан створювала протягом останніх трьох років, значною мірою під впливом власного досвіду материнства та пов’язаних з ним думок.

Робота над виставою тривала кілька місяців, усі представлені картини та скульптури були створені до 24 лютього цього року. Зіткнувшись із нинішньою ситуацією масової міграції жінок та дітей з України до Польщі, внаслідок триваючої агресії російських військ проти України, мисткиня зіткнулася з відчуттям певної неадекватності, яке переживають сьогодні багато людей; відчуттям щодо всього що ми робимо, тривіальністю наших проблем чи планів.

Спочатку вистава мала бути оповіданням про безумовну любов до дитини, про докори сумління і почуття провини, про втому, сприйняття материнства як своєрідну жертву, а навіть «приглушення» жінки, де дитина, як омела, співіснує  чіпляючись за матір, використовуючи всю її енергію.

З часом у результаті нещодавніх подій, які за минулі роки cколихнули публічну думку в нашій країні і за кордоном, почали з’являтися картини зовсім з іншим змістом, які іноді ставлять під сумнів абсолютну віданність матері дитині, або про зовсім свіжі події-трагічного досвіду родин біженців блукаючих по польско-білоруському кордоні. Поруч з матір’ю, яка за будь-яку ціну захищає дитину, з’являєтся також зла мати, з пустим поглядом, мішками під очима, яка вішає своїх дітей на шнурку, яка вкладає палець дитині в око. Фігура «поганої матері» починає набувати нового значення.

Картини доповнює колекція крихітних керамічних скульптур із зображенням дитячих бюстів, які художниця називає «дівчинками-вампірами». Але зовсім непросто однозначно сформулювати наслідками яких почуттів, вчинків чи обставин є витікаюча з дитячого рота кров, чи чорне скам’яніле серденько.

Алекс Урбан – народилася у 1978 році, живе та працює у Вроцлаві (Польша). Випускниця Академії образотворчих мистецтв у Вроцлаві. Основними засобами Урбан є живопис, скульптура та фотографія. Вроцлавська мисткиня дуже легко підходить до тем тілесності, сексуальності чи релігії, про які розповідає у своїх роботах, часто допускаючи невибіркові асоціації чи вульгарні жарти. Її роботи сповнені особливими персонажами і фантомами, які важко однозначно інтерпретувати. Створюючи характерний для себе всесвіт, Урбан любить використовувати умовність кітчу і звертатися до сакральної сфери. Яскрава палітра кольорів, яку багато разів використовувала мисткиня, створює, здавалося б, тривіальні ситуації, що розгортаються на її полотнах.Чіткі фарби, перенесені з уявлень світу поп-культури, набувають у творчості Алекс Урбан токсичного характеру. Її роботи експонувалися в багатьох мистецьких закладах Польщі та за кордоном. Співпрацює з галереєю LETO у Варшаві.