Uwaga! Z przyczyn od nas niezależnych wejście na teren sarp jest tymczasowo zamknięte. Gości odwiedzających galerię prosimy o wykonanie telefonu pod nr

+48228276243

Przepraszamy za utrudnienia

……………………………………………………………………………………………………………..

Monika Drożyńska, Dużo dobre/ Дуже добре

Otwarcie wystawy: sobota, 3 lipca 2021 r., w godzinach 12-20
Wystawa trwa do 20 sierpnia 2021

Kuratorka: Katarzyna Krysiak

Partner: Ukraiński Dom w Warszawie

Doświadczenia emigracyjne bywają często podobne, jeśli nie takie same. Mają zaspokoić potrzebę lepszego życia lub są jego obietnicą. Lecz najpierw trzeba przebrnąć przez asymilację ze społeczeństwem, w tym naukę języka. To język właśnie jest narzędziem, które wyróżnia emigrantów, chociażby ze względu na akcent. Z drugiej strony emigracja powoduje przenikanie się języków, a co za tym idzie – powstawanie neologizmów.

Na wystawę w Galerii Foksal Monika Drożyńska przygotowuje prace będące takimi właśnie neologizmami. Wątki związane z zagadnieniem łączenia się języków i ich wzajemnego oddziaływania na skutek migracji są w jej pracach silnie obecne. Na wystawie znajdą się prace, wykonane w charakterystycznej dla artystki technice haftu, zawierające słowa bądź frazy w innych niż polski językach, w tym w języku ukraińskim. Tytuł wystawy “Dużo dobre/дуже добре” to przełożenie brzmienia zwrotu „bardzo dobrze” w języku ukraińskim, z cyrylicy na alfabet łaciński.

Emigracja zawsze była obecna w rodzinie artystki. Drożyńska opowiada: „Miałam wtedy 11 lat. Mama siedziała w kuchni i płakała. Rodzice starali się o emigrację do Australii, ale nie dostaliśmy wiz. Mama nigdy nie przestała marzyć o wyjeździe. Był rok 2004. Byłam już dorosła, gdy zadzwoniła do mnie i powiedziała: przeprowadzamy się do Wielkiej Brytanii. Dziś mają brytyjskie obywatelstwo. Moje życie dzielę między Kraków i Lancaster. Ciuchy i herbatę przywożę z Anglii. Sama pod koniec lat dziewięćdziesiątych i w każde wakacje pracowałam za granicą. Plewiłam grządki w Made w Holandii, a w Filadelfii byłam tipsiarą w zakładzie Grace Nails. Dzięki pieniądzom zarobionym podczas wyjazdów łatwiej żyło mi się podczas studiów w Polsce”.

Podczas wystawy “Dużo dobre/дуже добре”, artystka zbiera własne doświadczenia emigracyjne i nawiązuje nimi do obecnej sytuacji mieszkańców Ukrainy w Polsce. Drożyńska mówi: „To dla mnie fenomen, że ktoś tu chce przyjeżdżać, podczas gdy moja rodzina zawsze chciała stąd wyjechać”.

Przy okazji wystawy zostanie wydany artbook, którego część stanowić będzie słownik wyrazów i zwrotów z języka ukraińskiego, wypracowany w trakcie warsztatów z uczestnikami obu narodowości, polskiej i ukraińskiej, we współpracy z Domem Ukraińskim w Warszawie. Wystawie mają również towarzyszyć działania w przestrzeni publicznej, mające posłużyć przybliżeniu polskiemu społeczeństwu języka największej po 1945 roku grupy narodowej mieszkającej w Polsce.
____________________________________________
Monika Drożyńska (1979)
Artystka sztuk wizualnych, aktywistka. Pracuje z haftem ręcznym i tkaniną. Współpracowała z Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Mumok w Wiedniu, Ludwig Muzeum w Budapeszcie, Bozar w Brukseli, Sotheby’s Tel Aviv. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Visegrad Artist Residency Program. Współpracuje z Galerią Biuro Wystaw/ Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej.
___________________________________________________________________________
[UA]

Моніка Дрожиньська – Dużo dobre/ Дуже добре
Відкриття виставки: субота, 3 липня, 12 – 20

Кураторка: Катажина Крисяк
Партнер: Український Дім в Варшаві

Досвід еміграції часто подібний, якщо не однаковий. Він має або задовольнити потребу в кращому житті або є його обіцянкою. На початку цього шляху потрібно пройти через асиміляцію, яка включає в собі вивчення мови. Саме мова відрізняє емігрантів, хоча б лише через акцент. З іншого боку, еміграція спричиняє взаємопроникненню мов, а отже – появу неологізмів.

Для виставки в галереї Фоксаль Моніка Дрожиньська готує роботи, які є саме такими неологізмами. Теми, пов’язані з проблемою зв’язку мов та їх взаємодії в результаті міграції, сильно присутні в її роботах. Виставка включатиме роботи, виконані у характерній для художниці техніці вишивки, що містять слова чи фрази іншими крім польської мовами, зокрема українською. Назва виставки Dużo dobre є перекладом фрази “дуже добре” українською мовою, з кирилиці на латиницю.

Еміграція завжди була присутньою в сім’ї художниці. Дрожиньська згадує: «Мені було 11 років. Мама сиділа на кухні і плакала. Мої батьки намагалися емігрувати до Австралії, але ми не отримали віз. Мама не переставала мріяти виїхати. Був 2004. Я була дорослою, коли вона мені зателефонувала і сказала: ми переїжджаємо до Великобританії. Сьогодні батьки мають британське громадянство. Я ділю своє життя між Краковом та Ланкастером, привожу одяг і чай з Англії. Наприкінці дев’яностих я кожне літо працювала за кордоном. Займалася садівництвом у Маде, Нідерландах, а у Філадельфії була манікюрщицею в Grace Nails. Завдяки заробленим під час поїздок грошам, мені було простіше жити, навчаючись у Польщі.

На виставці Dużo dobre / дуже добре, художниця презентує зібраний власний досвід еміграції та пов’язує його з сучасною ситуацією жителів України в Польщі. Дрожинська каже: “Це феномен для мене, що хтось хоче приїхати сюди, тоді як моя сім’я завжди хотіла звідси виїхати”.

З нагоди виставки буде видано артбук, частиною якого буде словник слів та фраз з української мови, розроблений під час семінарів-практикумів з учасниками обох національностей, польської та української, у співпраці з Українським домом у Варшаві . Виставка також буде супроводжуватися подіями у публічному просторі, спрямованими на наближення польського сцспільства до мови найбільшої національної групи, що проживає в Польщі після 1945 року.
____________________________________________

Моніка Дрожинська (1979)
Візуальна художниця, активістка. Працює з ручною вишивкою та тканиною. Співпрацювала з Національною галереєю мистецтв Захента, Центром сучасного мистецтва Замок Уяздовський, Музеєм сучасного мистецтва Фонду Людвіга у Відні (MUMOK), Музеєм Людвіга в Будапешті, Бозаром у Брюсселі, Sotheby’s Tel Aviv. Стипендіатка Міністерства культури та Visegrad Artist Residency Program. Співпрацює з галереєю Biuro Wystaw / Фондом Польського Сучасного Мистецтва.

……………………………………………………………………………………………………………..

Od 4 maja 2021 r. Galeria Foksal znów będzie dostępna dla widzów

W związku z ostatnimi dniami wystawy godziny otwarcia zostaną wydłużone: wtorek – środa 12 – 17, czwartek – piątek 12 – 20. Wstęp bezpłatny.

Do odwołania niedostępne pozostają dokumentacja archiwalna oraz księgozbiór Galerii Foksal.

Zasady zwiedzania Galerii Foksal w czasie pandemii

Przyjęliśmy kilka prostych zasad, które uczynią wizytę w naszej galerii bezpieczną:

  • Prosimy o stosowanie się do obowiązku noszenia w galerii masek lub chust zasłaniających usta i nos.
  • Ze względu na niedużą przestrzeń galerii ograniczyliśmy liczbę zwiedzających wystawę w tym samym czasie do trzech osób. Prosimy o zachowanie względem siebie co najmniej dwumetrowego dystansu. W obu przypadkach wyjątek stanowią osoby, które na co dzień mieszkają razem.
  • Prosimy o zdezynfekowanie rąk płynem odkażającym dostępnym przy wejściu do galerii.
  • Prosimy o niedotykanie eksponatów, multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.
  • Jeśli zauważą Państwo u siebie niepokojące objawy lub Państwa samopoczucie wskazuje, że mogą one u Państwa wystąpić w najbliższym czasie – prosimy o przełożenie wizyty w galerii.

Szczegółowy regulamin zwiedzania Galerii Foksal w okresie pandemii (PDF)

 

  • profil w serwisie Facebook
  • profil w serwisie Instagram