OD 15 MARCA DO 18 KWIETNIA 2021 GALERIA FOKSAL BĘDZIE ZAMKNIĘTA DLA ZWIEDZAJĄCYCH. Wystawa “Tablice” Pawła Książka zostanie wydłużona

……………………………………………………………………………………………………………..

Zdjęcie przedstawia fragment wystawy: dwa czarno-białe rysunki oprawione w jasne, drewniane ramy, na szarej ścianie. Na pierwszym rysunku dwie postaci kobiece. Pierwsza, Bonnie Parker, w sukni z lat 30. XX w., w berecie na spiętych włosach i papierosem w ustach, opiera się lewym łokciem o reflektor automobilu, w prawej dłoni, którą opiera na biodrze, trzyma rewolwer. U jej stóp, nieproporcjonalnie mniejsza, siedzi druga kobieta, artystka, Sonia Delaunay, w sukni w geometryczne wzory i gładko upiętymi włosami. W prawej dłoni zbliżonej do twarzy trzyma papieros. Tło sceny stanowią zarośla. Drugi rysunek przedstawia przenikające się rzeźby Rudolfa Bellinga, pt. Bokser i Triada - klasyczna sylwetka mężczyzny w dynamicznym skręcie prawego sierpowego otoczona trzema kubistycznymi formami. Obok rzeźby widać napisany ręcznie, nieczytelny tekst.

Paweł Książek, TABLICE

 Wystawa otwarta od 5.02.2021

Kuratorzy: Katarzyna Krysiak, Przemysław Strożek

Partner: ZAiKS

Twórczość Pawła Książka cechuje badanie relacji między sztukami plastycznymi a innymi mediami, najczęściej na zasadzie nieoczywistych i zaskakujących zestawień. W warstwie formalnej na zasadzie montażu, a w warstwie znaczeniowej w oparciu o eksplorację epizodycznych zdarzeń, prace artysty mają wyraźne osadzenie w obszarach historii życia codziennego, historii awangardy, obszarów literatury, muzyki, filmu, sztuki, architektury i nauki. Jego prace zawsze poprzedzone są wnikliwymi studiami nad historycznym i często archiwalnym materiałem wizualnym.

Tablice nawiązują w swej formie do poglądowych tablic, encyklopedycznej faktografii rodem ze słowników i podręczników z XVII i XVIII wieku. Przedstawiają epizodyczne historie, a na ich podstawie zaskakujące i odkrywcze powiązania nie tylko między jednostkowymi zdarzeniami, biografiami artystów, filmowców i muzyków, ale też między charakterystyką nurtów awangardy (abstrakcjonizmem, konstruktywizmem, surrealizmem), historią filmu i fotografii, między nauką, filozofią i antropologią, a w warstwie formalnej między kształtami, kolorami, liniami szkiców i partytur.

Wszystkie epizodyczne historie z Tablic, skomponowane na zasadzie paralel, układają się w spójne narracje. W warstwie wizualnej ulegają estetyzacji, przez co patrzymy na nie zupełnie inaczej niż na encyklopedyczny zapis w słowniku, czy podręczniku. Czy detektywistyczna i faktograficzna postawa badawcza artysty, analizującego historię i dzieła sztuki w oparciu o stawianie pytań, szukanie odkrywczych powiązań, może mieć wpływ na historię sztuki – na nowe spojrzenie i nowe postrzeganie utartych zjawisk i działań awangardy? Czy ostatecznie sztuka może zmienić historię sztuki?

Jako przykład niech posłuży Tablica, przedstawiająca oko, które było dla historii sztuki i awangardy prawdziwym obiektem wnikliwych badań – źródłem rozkoszy, pożądania i przerażenia, a także przekonań o niewystarczającej sile ludzkich zmysłów w postrzeganiu rzeczywistości. Otwierane, obserwowane i wyłupywane fascynowało Georgesa Bataille’a, André Bretona, Luisa Buñuela, czy Władysława Strzemińskiego. Jakie znaczenie wobec nowego postrzegania oka może mieć również w tym względzie twórczość Vermeera i fragment jego „Mleczarki” – skojarzony z lewitującymi gałkami ocznymi Odilona Redona? Sąsiadem i przyjacielem Vermeera był w końcu Van Leeuwenhoek, konstruktor soczewek i mikroskopów, którego ten bardzo cenił. Strzemiński stracił oko, podobnie jak grecki muzyk awangardowy Iannis Xenaksis – czy właśnie z tego względu powidoki mogą przypominać jego muzyczne partytury? Abstrakcyjny zapis teorii widzenia i zapis „niewidzialnego” dźwięku mogą stać się tym samym.

Na innej z Tablic widzimy zagadkowe plamy na brzuchu Stefana Michalaka, które były efektem spotkania z tajemniczymi istotami przypominają z kolei abstrakcyjny zapis utworów na pianolę Conlona Nancarrowa. Ze względu na sympatie lewicowe Nancarrow wyemigrował w roku 1940 do Meksyku – a więc przebywał w nim niemal w tym samym czasie, co André Breton i Leon Trocki, twórcy surrealistycznego manifestu o sztuce rewolucyjnej. Sam Breton przekonywał wcześniej: „Najprostszy akt surrealistyczny polega na wyjściu na ulicę z rewolwerem w ręce i strzelaniu na oślep, ile się da radę, prosto w tłum”.

Wychodząca od geometrycznych założeń sztuki abstrakcyjnej kompozycja mechanofakturowa może przypominać rewolwer i magazynek pistoletu, którym Antoni Słonimski postrzelił Mieczysława Szczukę, broniącego postępowych idei Henryka Berlewiego. Historia oka abstrakcyjnego i surrealistycznego, abstrakcyjnych partytur i sztuki awangardy spaja się tu z linią życia i śmierci.

Na wystawę składa się wybór 25 prac z cyklu Tablice. Towarzyszy jej artbook wydany w limitowanym nakładzie, opracowany graficznie przez Pawła Książka z tekstami Przemysława Strożka, który stanowić może przewodnik po wystawie. Zawiera Notatki spisane przez historyka sztuki, które są interpretacją zdarzeń i zjawisk analizowanych przez artystę na wystawionych w galerii Tablicach.  Na podstawie dialogu TablicNotatek dokonuje się przekazywanie prawdy o historii w istotny sposób. Prawda historyczna nie leży bowiem tylko po stronie rygorystycznej faktografii. A tak naprawdę znajduje się dopiero w miejscu spotkania sztuki i nauki, na styku niepewności, patafizyki, przypuszczeń i dowiedzionych tez, artystycznej imaginacji, intuicji i nieskończonego procesu prowadzenia intelektualnych analiz.

……………………………………………………………………………………………………………..

Od 15 marca do 18 kwietnia 2021 r. Galeria Foksal jest niedostępna dla widzów.

Nowe godziny otwarcia galerii: poniedziałek – środa, piątek 12 – 17, czwartek 12 – 19. Wstęp bezpłatny.

Do odwołania niedostępne pozostają dokumentacja archiwalna oraz księgozbiór Galerii Foksal.

Zasady zwiedzania Galerii Foksal w czasie pandemii

Przyjęliśmy kilka prostych zasad, które uczynią wizytę w naszej galerii bezpieczną:

  • Prosimy o stosowanie się do obowiązku noszenia w galerii masek lub chust zasłaniających usta i nos.
  • Ze względu na niedużą przestrzeń galerii ograniczyliśmy liczbę zwiedzających wystawę w tym samym czasie do dwóch osób. Prosimy o zachowanie względem siebie co najmniej dwumetrowego dystansu. W obu przypadkach wyjątek stanowią osoby, które na co dzień mieszkają razem.
  • Prosimy o zdezynfekowanie rąk płynem odkażającym dostępnym przy wejściu do galerii.
  • Prosimy o niedotykanie eksponatów, multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.
  • Jeśli zauważą Państwo u siebie niepokojące objawy lub Państwa samopoczucie wskazuje, że mogą one u Państwa wystąpić w najbliższym czasie – prosimy o przełożenie wizyty w galerii.

Szczegółowy regulamin zwiedzania Galerii Foksal w okresie pandemii (PDF)

 

  • profil w serwisie Facebook
  • profil w serwisie Instagram