Usługa języka migowego

MIEJSCE. A Place. Kuba Bąkowski, David Borawski, Bownik, Peter Flemming, Tiril Hasselknippe, Jacek Malinowski, Tomek Mróz, Dominika Olszowy, Radek Szlaga, Stachu Szumski, Piotr Uklański, Honza Zamojski

września 16, 2016

Otwarcie: 16.09.2016, godz. 18:00
Wystawa trwa do 18.11.2016
Kuratorka: Justyna Wesołowska

Punktem wyjścia całego jubileuszowego projektu Galerii Foksal jest idea „MIEJSCA” rozumianego wielorako: jako pewien archetyp, aksjomat, miejsca w przestrzeni, miejsca w historii i miejsca symbolicznego. Tytuł nawiązuje również do sformułowanego przez krytyków Galerii Foksal w 1966 roku manifestu: „Wprowadzenie do ogólnej teorii MIEJSCA”, odnoszącego się do definicji wystawy i roli artysty w definiowaniu, stwarzaniu „miejsca”.

Wrześniowa wystawa „Miejsce. A Place”, chociaż wpisuje się w ogólną ideę projektu, mówi o tym, co znajduje się poza „miejscem”, poza galerią. Relacje prywatne i zawodowe, współczesny internetowy model artystycznego Grand Tour, to wszystko ma wpływ na wybory artysty i jego drogę „do miejsca”. Poznane w tej podróży osoby są prawdziwe lub wymyślone, a relacje z nimi głębokie lub zdawkowe. Ich śladów zwykle nie rejestruje „miejsce” rozumiane jako przestrzeń wystawiennicza. W relacji artysty z miejscem pojawia się hierarchia, która wcześniejsze doświadczenia prywatne i zawodowe artysty spycha na drugi plan. Wrześniowa wystawa jest próbą rozciągnięcia idei miejsca o  podróż, innego artystę, artystyczną inspirację i marzenie o nowych miejscach.

Artyści, którzy w przeszłości mieli swoje indywidualne wystawy w Galerii Foksal, zaprosili do wystawy artystów, z którymi współpracują, chcieliby pracować lub których prace pragnęliby zobaczyć w Galerii.  Honza Zamojski i Tiril Hasselknippe oraz Tomek Mróz i Dominika Olszowy zdecydowali się na stworzenie wspólnych prac. Bownik postanowił wejść w dialog z Piotrem Uklańskim. Pozostali artyści nie nawiązali dialogu artystycznego na wystawie.

Galeria Foksal od początku funkcjonuje jako miejsce jednoczące artystów, kuratorów, krytyków i publiczność. Wystawa „Miejsce. A Place” to okazja do fizycznego spotkania i wymiany doświadczeń artystów i kuratorów z Polski i zagranicy. Wystawie towarzyszy panel dyskusyjny  z udziałem Sandro Droschla (dyrektor Künstlerhaus w Grazu), Sohraba Mohebbi (kurator Redcat w Los Angeles) i Peter Flemming (artysta i niezależny kurator z Montrealu). Paneliści odniosą się do rozważań na temat znaczenia miejsca i przestrzeni artystycznej w kontekście współczesnej globalizacji w sztuce oraz w odniesieniu do własnych instytucji.

Panel towarzyszący wystawie:

17 września, godz. 14:00

ul. Foksal 2, budynek SARP

Paneliści: Sandro Droschl (Künstlerhaus, Graz), Sohrab Mohebbi (Redcat, Los Angeles), Peter Flemming (Montreal).

Projekt dofinansowany z środków miasta stołecznego Warszawy