Usługa języka migowego

MIEJSCE. Magazyn letni. Nelly Agassi, Małgorzata Dawidek, Diana Fiedler, Zuzanna Janin, Katarzyna Józefowicz, Hege Lønne, Angelika Markul, Marzena Nowak, Anna Ostoya/Barbara Leoniak, Bianka Rolando, Jadwiga Sawicka, Katya Shadkovska/Natalia Zhukova, Marta Szulc

lipca 1, 2016

Otwarcie: 30.06.2016, godz. 18:00
1.07. – 2.09.2016
Kuratorka: Katarzyna Krysiak

Wystawa jest kolejną częścią całorocznego cyklu wystaw pt. MIEJSCE, które przygotowywane są z okazji jubileuszu 50-lecia rozpoczęcia działalności przez Galerię Foksal.

Artystkom zaproszonym do wystawy zostało postawione zadanie odniesienia się w indywidualny sposób do pojęcia „miejsca” rozumianego wielorako: jako pewien archetyp, aksjomat, miejsca w przestrzeni, miejsca w historii, miejsca symbolicznego, lub też do formułowanych przez teoretyków różnych dziedzin nauki, idei „miejsca”.

Tytuł wystawy Magazyn letni zapożyczony został z formuły dwóch grupowych pokazów z lat 1967 i 1968, na których prezentowane były prace artystów ściśle kooperujących z Galerią Foksal. Wówczas w męskim gronie artystów pojawiała się tylko jedna artystka, Maria Stangret, której prace zostały pokazane na wystawie inaugurującej tegoroczny cykl pt. MIEJSCE. Do niniejszej ekspozycji zaproszonych zostało piętnaście artystek, w tym trzynaście z trzydziestu, które dotychczas wystawiały swoje prace w Galerii Foksal w ciągu pięciu dekad jej istnienia. Zaproszenie było rodzajem intuicyjnego działania i wyrazem przekory wobec kuratorów pozostałych części cyklu, którzy do swoich wystaw zaprosili niemal samych mężczyzn.

Galeria Foksal długo postrzegana była jako miejsce zdominowane przez wybitne i charyzmatyczne osobowości artystów, ale wystawy kobiet gościły tu sporadycznie. Dysproporcja w ilości ekspozycji mężczyzn i kobiet szczególnie widoczna jest do połowy lat 80. W tym okresie działalności Galerii swoje dzieła zaprezentowały: wspomniana Maria Stangret, stale i aktywnie współpracująca z Galerią, oraz Anette Messager, której indywidualna wystawa Serials odbyła się w roku 1978, równolegle z pokazem Christiana Boltanskiego. Ponadto pojawiły się tu jeszcze: Elżbieta Cieślar w duecie z Emilem Cieślarem i Caroline Rose, z fotografiami dokumentującymi spektakle teatru Cricot 2. Stopniowe zmiany tych proporcji zaczęły następować w drugiej połowie lat 80. Wówczas kilka wystaw indywidualnych w Galerii Foksal miała młoda, obiecująca malarka Anna Beller. Do grona kobiet w Foksalu dołączyły też: Zuzanna Janin, Hege Lonne, Marion Coutts oraz Stina Eckman i Kasja Mattas, które pokazały swoje prace na wystawie zbiorowej artystów ze Szwecji. Dalsze niwelowanie dysproporcji przyniosły lata 90., kiedy to oprócz polskich artystek takich jak Katarzyna Józefowicz, Jadwiga Sawicka czy Anna Niesterowicz w Galerii prezentowane były prace artystek zagranicznych m.in. Susan Hiller, Gerdy Steinert. Jednakże dopiero ostatnie 16 lat działalności Galerii okazały się prawdziwym przełomem i rzadkością stały już lata bez indywidualnych wystaw kobiet. Do grona foksalowych artystek dołączyły m.in. Marzena Nowak, Angelika Markul, Małgorzata Dawidek czy Bianka Rolando.

W ciągu pięciu dekad w galerii odbyło się kilka wystaw grupowych, ale udział artystek zwykle stanowił w nich znikomy procent. Obecna wystawa jest zatem pierwszą w historii Galerii Foksal zbiorową wystawą w pełni złożoną jedynie z prac kobiet. Tym samym oddajemy owo miejsce w ich posiadanie. Tę niewielką przestrzeń wypełnią prace kilkunastu artystek przyjmujących różnorodne postawy twórcze, które w całkiem odmienny sposób mierzą się z tematem „miejsca”. Galeria staje się magazynem, tymczasowym miejscem przechowywania rzeczy, które pozostawione tutaj na czas lata wypełnią je energią różnorodnych idei, zapisów wspomnień, osobistych historii i silnych emocji. Tym samym na nowo określą zastane miejsce.

Projekt dofinansowany z środków miasta stołecznego Warszawy oraz Ambasady Izraela w Warszawie