Usługa języka migowego

Notatki, kopie i arcydzieła

listopada 5, 2010

Otwarcie: 5.11.2010, godz. 18:00
8.11.2010 – 31.12.2010
Kurator: Michał Jachuła

Wystawa Anny Ostoyi Autopis. Notatki, kopie i arcydzieła w Galerii Foksal jest refleksją artystyczną odnoszącą się do awangardowych koncepcji sztuki od początku XX wieku do czasów współczesnych. W prezentowanej serii prac – obrazach, kolażach i obiektach – zakwestionowane zostają dominujące narracje historyczne. Artystka przywołuje rolę kobiet w awangardzie, analizuje zjawiska funkcjonujące w centrum i te pozostające na peryferiach, zarówno w rozumieniu historycznym, jak i geograficznym. W tym celu używa pseudomorfistycznej metody, polegającej na zestawianiu podobnych wizualnie elementów – portretów, dokumentacji wydarzeń i reprodukcji prac artystycznych jako narzędzi pomocniczych do tworzenia nowych interpretacji i skojarzeń. Wystawa podkreśla polityczny aspekt awangardy, która z definicji ma krytyczny wydźwięk, stara się wyprzedzać swój czas i zmieniać świat na lepsze. Tytułowy Autopis to słowo wymyślone przez Anne Ostoyę, które odzwierciedla idee projektu i istotę twórczości artystki. Jest ono zaproszeniem do rozbudzania własnych skojarzeń i kwestionowania powszechnie uznanych interpretacji i systemów wartościowania.

Autorefleksyjny projekt Ostoyi pokazany w Galerii Foksal, której ponad czterdziestoletnia działalność jest przykładem bezprecedensowej postawy awangardowej, nabiera szczególnych znaczeń podejmując następujące kwestie: na ile próby zaangażowanego myślenia o współczesności i przyszłości mają szansę oddziaływać poprzez sztukę? Jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą instytucjonalizacja, a jakie komercjalizacja sztuki? Jakie wykluczenia istnieją obecnie w kontekście życia społeczno-kulturowego, z których nie zdajemy sobie sprawy?

Jedną z myśli przewodnich towarzyszących wystawie Autopis jest przekonanie, że działalność artystyczna, kontynuująca awangardowe hasła – krytycznych i utopijnych propozycji, zawiera w sobie ryzyko i brzemię niepowodzenia. Niepowodzenie nie może jednak prowadzić do braku zaangażowania i konformistycznego sentymentalizmu. Należy je postrzegać jako czynnik mobilizujący do dalszego działania, który pozwoli przełamywać stereotypy, ograniczenia codzienności i wykraczać poza to, co kulturowo wyobrażalne.

Anna Ostoya (ur. 1978) studiowała w Paryżu, Frankfurcie i Nowym Jorku, gdzie obecnie mieszka i pracuje. Jej prace pokazywano m.in.: na Manifesta 7 w Rovereto (2008), Biennale w Atenach (2009), Lisson Gallery w Londynie (2009) i Galerii Kronika w Bytomiu (2010).

Projekt Anny Ostoyi zrealizowany został we współpracy z a-i-r laboratory, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy. Druga część projektu zaprezentowana zostanie w styczniu i lutym 2011 r. w galerii Tegenboschvanvreden w Amsterdamie (8.01–19.02.2011).