Usługa języka migowego

OPEN CALL #LasRzeczy

marca 8, 2021

Założeniem projektu #LasRzeczy (https://galeriafoksal.pl/las-rzeczy/) jest jego niejednorodny i stopniowy rozwój oraz poszukiwanie takich form, które sprawdzą się w przestrzeni wirtualnej. Narzędziem nawigacji jest tu chmura tagów, która się rozrasta. W drodze otwartego naboru zostali wybrani:

Piotr Paweł Adamczyk, Cura, Wojciech Gilewicz, Sonia Kaźmierczak, Daniel Kotowski, Jarek Lustych, Gustaw Maj, Kamila Szejnoch, Kolektyw Łaski ( Julia Golachowska, Jagoda Kwiatkowska, Anna Shimomura)