Usługa języka migowego

Osądy reklamy

listopada 14, 2006

Otwarcie: 14.11.2006, godz. 18:00
15.11.2006 – 8.12.2006

Royden Rabinowitch (urodzony w 1943 roku w Toronto), wielokrotnie już wystawiał  swoje prace w Polsce (Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych – wystawa: Miejsca Rzeźby, Beuys, Chlanda, Rabinowitch, Galeria Krzysztofory w Krakowie, i kilkakrotnie w Galerii Foksal  [w tym wystawa wspólna z Edwardem Krasińskim]). Artysta ten posiada status Life Member w Clare Hall – Cambridge University. Mieszka i pracuje zaś już przez dwie dekady w Gandawie. Zasaniczą rolę w jego pracy odgrywa koncentrowanie się na przemianach świadomości Zachodu w erze nowożytnej, w dokonaniu czego postrzega on centralną takich postaci, jak: Kopernik, Galileusz, Newton, a zarazem w przemianach (stanowiących pochodną przewrotów w świadomości) obrazowania świata w sztuce Zachodu, w dokonaniu których widzi on centralną rolę wypełnioną przez malarzy flamandzkich (Bracia Van Eyck i ich Ołtarz Gandawski [Baranek Mistyczny], Bruegel).

W historycznych przeminach świadomości człowieka Zachodu, a bacząc na rozwój myśli oraz metody naukowej (zwłaszcza matematyki i fizyki – Poincaré, Einstein, Suskind), Rabinowitch diagnozuje jako centralne i obdarzone przełomowym znaczeniem systemy całościowego opisania sytuacji człowieka w nie-geocentrycznym świecie – myśl Darwina, lokującego nas w świecie nie-antropocentrycznym oraz Freuda, pozbawiającego naszą samoświadomość egocentryzmu. Na tak zdiagnozowany zarys ewolucji świadomości, nakłada Royden Rabinowitch następstwo faktów artystycznych epoki modernizmu (klasycznej awangardy), pomiędzy czołowymi przedstawicielami której umieszcza on dokonanie Kobro i Strzemińskiego (w 1995 roku miała miejsce retrospektywna w owym czasie wystawa dzieł Rabinowitcha w Muzeum Sztuki w Łodzi, zorganizowana wespół  z Galerią Foksal, gdzie artysta zaprezentował  swoje prace na papierze, z opublikowanym wtedy jednym z głównych w literaturze tyczącej tego artysty katalogiem), a także dzieło Giacomettiego, Davida Smitha, Judda, Kantora. W ostatnich latach trwają przygotowania do zrealizowania dużego projektu rzeźbiarskiego Rabinowitcha Osąd Przewrotu Kopernikańskiego / Judgment on Copernican Revolution  na Leipziger Platz w Berlinie, w ramach koncepcji nowej urbanistyki tej metropolii.

W ostatnich latach swój system opisania świata oraz naszego w nim „samopoczucia”, Rabinowitch odnosi do dominującego w kulturze dzisiejszej jej aspektu masowego, komercyjnego, ludycznego. Konfrontuje swoje przemyślenia i realizacje rzeźbiarskie oraz rysunkowe z takimi zjawiskami, jak: filmy z Laurelem i Hardym („Flipem i Flapem”), (wcześniej był  to, na przykład: jazz, sport), czy reklama. W obecnej wystawie 26 prac na papierze Roydena Rabinowitcha w Galerii Foksal, autor podejmuje właśnie próbę zdiagnozowania aktualnego stanu rzeczy w świadomości oraz obrazowaniu poprzez odniesienie się przezeń do reklamy. Tę formę aktywności postrzega on bowiem jako nieuniknioną konsekwencję kulturową przemian w świadomości dokonanych przez rewolucję naukową, a dalej społeczną. Bywa, iż Rabinowitch mawia o „reklamie jako o sztuce naszego czasu”. Takie też sformułowanie znajdziemy w podtytule publikacji towarzyszącej pokazowi w Galerii Foksal.

Royden Rabinowitch systematyzuje swe rozważania wokół  wzmiankowanych tu zagadnień (najkrócej dających się ująć jako niepokonalne napięcie pomiędzy wiedzą a uczuciami) w  wykładach, które okazjonalnie wygłasza oraz publikuje, m. in. w: Cambridge University, Uniwersytecie Jagiellońskim, Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, McGill University w Montrealu, Universiteit Gent (w Gandawie), czy Technische Hochschule w Berlinie. Również obecnej prezentacji najnowszych realizacji rysunkowych Rabinowitcha towarzyszył  będzie jego wykład w Uniwersytecie Jagiellońskim zatytułowany: „Człowiek przedzierający się przez obłoki Niebios by dostrzec nowe sfery”, co wyznaczyło etykę Stana Laurela i Olivera Hardy’ego (Uwagi na temat fundamentów, na jakich wspiera się moja praca od 1962 do 2006 roku) / „Mankind Breaking Through the Clouds of Heaven Recognizing New Spheres” Determining the Ethics of  Stan Laurel and Oliver Hardy (Remarks on the Foundations that Supported Work from 1962 to 2006). Wykład w Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się 16 listopada.