Usługa języka migowego

Pomiędzy obrazem a…

sierpnia 22, 2006

Otwarcie: 22.08.2006, godz. 18:00
23.08.2006 – 15.09.2006

Na wystawie w Galerii Foksal pokazana zostanie seria obrazów-obiektów z lat 2004-2006. Seria ta jest kontynuacją i pewnym rozwinięciem rozważań artysty podjętych już podczas pierwszych prezentacji jego prac na wystawach w  Galerii Foksal w latach siedemdziesiątych. Artysta podejmuje w nich problem tożsamości malarstwa. Podaje w wątpliwość samą jego obecność w obrazie. Obraz jako przedmiot, jako miejsce, na którym powinien się odbyć jakiś akt artystyczny – ale się nie odbywa. Odbywa się poza nim, za ramą, za obrazem, pomiędzy ramą a powierzchnią obrazu – pisze Roman Siwulak w notatkach. Tak obraz jak i teren poza nim zyskują więc nowe znaczenie, zamieniają się rolami, a definicja artystyczności i potoczności przestaje być oczywista. Obraz nie jest tutaj płaską powierzchnią płótna, ograniczoną ramami, pokrytą farbami. Zostaje zdegradowany – zakwestionowany jako autonomiczne dzieło sztuki. Traci odrębność – wtapia się w otoczenie, otoczenie zaś wnika weń. Obszar sztuki zmienia się, wraz ze zmianą klasycznego, regularnego terenu obrazu, zakreślonego przez jego ramy, poprzez obcięcie rogu obrazu, albo doczepienie do jego krańców przedmiotów z porządku codzienności.
Odkształcenia, jakim podlega obraz, służą ukryciu potocznej rzeczywistości, przesłanianiu jej. W szczelinach pomiędzy tymi dwoma światami – na ich granicach, artysta umieszcza takie materiały, jak: sitowie, szmaty, węgiel, metal, wełnę owczą. Nieadekwatność, nieartystyczność tych substancji i ich swoista egzotyka ma być pomostem pomiędzy dziełem a światem. Pomostem, który chyba raczej jednak dzieli, podkreśla odrębność niż łączy.
Po wielu latach doświadczeń sztuki nowoczesnej i ponowoczesnej, zdawałoby się, że obraz został strącony z swego piedestału. I temat ten jest wyczerpany. Właśnie: czy został w istocie wyczerpany? […] To jest próba postawienia takiego pytania, rozmowy o obrazie, jego funkcji, jego miejscu obecnie – pisze malarz.
Wspólnie z artystą zapraszamy Państwa do tej rozmowy.

Roman Siwulak urodził się w 1952 r. w Krakowie. Ukończył krakowską ASP w 1977 r.
1971 – I Wystawa Anonimowa, Galeria Foksal, Warszawa,
1973 – II Wystawa Anonimowa, Galeria Foksal, Warszawa,
1976 – Za szafą, Galeria Foksal, Warszawa,
1979 – Polska Awangarda 1910-78, Palazzo delle Exposizioni, Rzym,
1990 – Obraz i …., Galeria Krzysztofory, Kraków,
1970-92 – członek zespołu Teatru Cricot 2 Tadeusza Kantora; udział we wszystkich jego realizacjach,
1993 – współpraca z Scuole Arte Dramatica di Paolo Grassi, Mediolan,
1994-98 – współpraca i realizacja spektakli w teatrach francuskich: Compaque di Singuliér, Theatre du Radéu, Cirrus Klotz,
1998-2000 – praca w Cricotece, Kraków
Od roku 2000 – członek zespołu Teatro Orchestra di Moni Ovadia, Włochy.