Usługa języka migowego

Serce

lutego 22, 2008

Otwarcie: 21.02.2008, godz. 18:00
22.02.2008 – 11.04.2008
Kurator: Katarzyna Krysiak

Galeria Foksal zaprezentuje wystawę Christiana Boltanskiego, francuskiego artysty  o międzynarodowej renomie, oraz performance przygotowywany przez Boltanskiego wspólnie z polsko/francuskimi artystami takimi jak: Jean Kalman (scenograf), Franck Krawczyk (kompozytor) i Angelika Markul (artystka).

Po raz kolejny w Warszawie odbędzie się prezentacja twórczości jednego z najznaczniejszych artystów francuskich i światowych. Każdy realizowany przez Christiana Boltanskiego projekt spotyka się z wielkim zainteresowaniem w świecie kultury. Christian Boltanski, wybitny francuski twórca należy do klasyków sztuki współczesnej. Niekwestionowaną pozycję w historii sztuki i międzynarodową sławę zapewniły mu dzieła, w których odniesienia do wątków autobiograficznych i dzieciństwa łączyły się z głęboką nie pozbawioną ironii refleksją nad piekłem codzienności, anonimowości i absurdów ludzkiej egzystencji. Artysta swoje prace prezentował w Galerii Foksal już trzykrotnie. Po raz pierwszy w 1978 roku – Les images stimuli. W1989 roku  zaprezentował Reserve, a w 2001 roku – C.B. sa vie, son oeuvre, która towarzyszyła pokazowi jego prac pt. Revenir w CSW-Zamek Ujazdowski w Warszawie. Każda z tych wystaw odnosiła sukces. Obecnie galeria Foksal ma okazję zrealizować wyjątkowy projekt tego sławnego artysty. W galerii planuje on zaprezentować wystawę pt. SERCE.Jest to zsynchronizowana instalacja dźwięku i światła gdzie bicie serca Christiana Boltanskiego słyszalne jestw zaciemnionej przestrzeni galerii. Jest ono zsynchronizowane ze światłem żarówki, która zapala się z każdym uderzeniem serca. Praca ta po raz pierwszy była prezentowana na wystawie Christian Boltanski Prendre la parole w Marian Goodman Gallery w Paryżu w 2005 roku, z którą współpracuje artysta.Następnie wystawiana była za granicą: 2005 w PAC Padiglione d’Arte Contemporanea w Mediolanie; 2006 w Institut Mathildenhöhe w Darmstadt; 2007 w Pfefferberg w Berlinie.