Usługa języka migowego

The Proof Reader. Śledź Zmiany

stycznia 25, 2013

Otwarcie: 22.01.2013, godz. 18:00
25.01.2013 – 28.02. 2013
Kurator: Katarzyna Krysiak

W najnowszym projekcie Daniel Malone prezentuje wysoce oryginalną i idiosynkratyczną interpretację bogatej tradycji Galerii Foksal, skupiając się na jej najwcześniejszych latach i analizując je z dzisiejszej perspektywy. Nie ma tu fetyszyzowania archiwum ani nostalgicznej imitacji awangardy, artysta podejmuje za to próbę przemyślenia kluczowych kwestii i wyzwań stawianych przez galerię od połowy lat 60. po lata 70. oraz sprawdzenia, jak mają się one do współczesnych problemów związanych z kulturą, polityką i rynkiem. Korzystając ze swojej perspektywy outsidera-artysty działającego na forum międzynarodowym, wiedzy zdobytej dzięki fascynacji polską sztuką powojenną, oraz doświadczenia pracy z polskimi galeriami i muzeami nad angielskimi edycjami ich wydawnictw, Malone przygotował projekt site-specific łączący w sobie instalację, performance i tekst. Jego sednem jest powtórna, poprawiona publikacja angielskich tłumaczeń wszystkich tekstów zamieszczonych w pierwszych piętnastu publikacjach Galerii Foksal (lata 1966–68). Korzystając ze swoich językowych kompetencji artysta dokonuje współczesnego odczytania początków historii galerii, nadając mu formę książki artystycznej, czyniąc poprawione tłumaczenia tekstów łatwo dostępnymi dla szerokiej publiczności. Artysta, w charakterystyczny dla siebie sposób, zatytułował projekt po polsku i po angielsku, przy czym oba tytuły pozostają ze sobą w bliskiej relacji, choć nie są dosłownymi tłumaczeniami. Dotykają idei czytania, w tym przypadku czytania historii poprzez archiwum, czytania rozumianego jako aktywne zaangażowanie w teraźniejszość, poszukującego zarazem dowodów (ang. proof) minionego czasu jak i śledzącego różnice.

 Ze względu na performance, który odbędzie się na początku wieczoru, zachęca się widzów do punktualnego przybycia na wernisaż.

 Chociaż wielu osobom w Polsce Daniel Malone znany jest jako proofreader, przez cały czas pozostawał aktywny na międzynarodowej scenie artystycznej.

Daniel Malone urodził się w 1970 roku w Aotearoa w Nowej Zelandii.
Obecnie mieszka i pracuje w Auckland (Nowa Zelandia) i Warszawie.

 W 1990 roku uzyskał dyplom z historii sztuki na Uniwersytecie w Auckland. W latach 1991–92 studiował na tamtejszej Elam School of Fine Arts, a lata 1993–95 spędził podróżując po Ameryce Północnej i Środkowej, Europie i Azji. Dyplom z intermediów uzyskał na Uniwersytecie w Auckland w 1996 roku.

Był współzałożycielem (1992), a następnie kierownikiem (od 1996–97) TESTSTRIP, pierwszej w Nowej Zelandii przestrzeni prowadzonej przez artystów, a także jednym z pięciorga artystów i krytyków, którzy w roku 2001 założyli Cuckoo, krytyczno-efemeryczny projekt sztuki współczesnej prezentowany w wielu galeriach. W roku 2007 Malone był współzałożycielem pierwszej w Nowej Zelandii komercyjnej galerii prowadzonej przez artystów, Gambia Castle.
 W latach 1998–2001 wykładał fotografię i studia kontekstualne na wydziale sztuki i projektowania Manukau Institute of Technology w Auckland, a następnie intermedia (od 2003) i rzeźbę (od 2004) na Elam School of Fine Arts na Uniwersytecie w Auckland, gdzie do 2007 był dyrektorem katedry intermediów.

Daniel Malone reprezentował Nową Zelandię na kilku biennale sztuki współczesnej m.in. w Sydney, Singapurze, Santiago i Guangzhou. 
W roku 2007 przeprowadził się do Warszawy, by rozwijać swoją praktykę artystyczną w Europie.