Usługa języka migowego

Dainius Liskevicius, Exit / Resurrection

listopada 6, 2015

Otwarcie: 6.11.2015, godz. 18:00
Wystawa trwa do 15.01.2016
Kurator: Justyna Wesołowska

„Tak oto wszystko zaczyna się od początku”1

Pierwszy fotograficzny obraz, który w mojej pamięci przetrwał aż do teraz, to strona z magazynu „Fotografie”, publikowanego w NRD (około 1985) – reprodukcja Chile 1973 Koena Wessinga. Ukazuje mężczyznę idącego ulicą, choć oko zostaje szybko przyciągnięte przez grupę trzech żołnierzy opartych o ścianę po lewej…

Wystawa EXIT / Resurrection to kontynuacja projektu Labyrinthus powstałego w roku 2014 i zaprezentowanego w Contemporary Art Centre (Wilno). EXIT  to tytuł ostatniego, szesnastego pokoju w schemacie Labyrinthus, gdzie mieści się podzielony wizerunek Chrystusa. W Galerii Foksal punktem wyjścia dla „wielkiej narracji” jest zbiór fotografii oraz kilka obiektów rzeźbiarskich, które sugerują atmosferę muzeum. Wystawa prezentuje obrazy z różnych geograficznych miejsc i okresów, celowo dobierane w sposób nieświadomy i na drodze przypadku. Uzupełnia je archiwalna fotografia z kolekcji Foksal – Metafizyka Jarosława Kozłowskiego (1972), która stanowi łącznik z dyskursem tożsamości galerii.

Zebrane obrazy, wtłoczone w sztywne ramy czasu i przestrzeni, reprezentują naszą zbiorową świadomość oraz indywidualne trwanie pod postacią zastygłych na powierzchni (autobiograficznych) fragmentów i prywatnych historii – znaków, o społecznie określonym i tymczasowym znaczeniu. Kiedy jednak napotykają odbiorcę, przestają ukazywać wyłączenie swój punkt widzenia. Ustanawiają bowiem przestrzeń dla spojrzenia, które staje się działaniem w bezczasowym uniwersum naszej świadomości. Fotografie zostały oznaczone trzema prostymi liczbami: 1, 2 i 3. Poprzez repetycję zmieniają one obrazy w symbole, odnosząc się do sakralnego wymiaru kultury chrześcijańskiej, interpretacji mitologicznych i filozoficznych oraz zdarzeń jako możliwych doświadczeń religijnych. Podczas gdy narracja rozgrywa się przeto w znajomym otoczeniu sytuacji społecznych, numeryczne symbole uobecniają tradycję, tudzież oddziaływanie nieuniknionych prawideł, jak również, choć nie bez ironii, naturalne związki między molekułami społeczeństwa.

Ten wzorzec jest ustanowiony drogą intuicji, wedle logiki następstwa przypisywanego obrazom, a repetycja numerów daje odczucie rytmu. Być może świadomość następczo konstruuje związki albo zaczyna grupować oddzielne wizualne części. Nawet jeżeli są one zupełnie niepowiązane, umysł znajdzie sposób na ich połączenie w linearną narrację przy pomocy numerów poukrywanych w obrazach. Początek może objawić się wszędzie i kierować w dowolnym kierunku. Skonstruowane opowieści stają się samopoznawalne, przekraczając czasowe, geograficzne i logiczne granice. W ten sposób zbiór ustanawia i antycypuje potencjalne narracje związane przez całą plątaninę niemal niedostrzegalnych związków. Tekst towarzyszący wystawie został skonstruowany wedle tej samej strategii ready made. Nie łączy jednak literatury z obrazem – stanowi raczej sieć trzeciego stopnia, oddziałującą powyżej warstwy wizualnej. To wizualny rebus, jak również podróż intymna… testament, wersja możliwa własnego świata artysty.

Dainius Liškevičius,  21 września 2015

1 Zaginiony cytat

(happy end – wszystko w porządku)

Dainius Liškevičius urodził się w 1970 roku w Kownie. W 1996 roku ukończył Wydział Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Artysta wielokrotnie wystawiał w Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie i w wileńskim CAC. Jego ostatnie dwa duże projekty dla tych instytucji to Muzeum (Narodowa Galeria Sztuki, 2012) i Labyrithus (CAC, 2014). W tym roku Dainius Liškevičius reprezentuje Liwę na 56. Biennale Sztuki w Wenecji. Wystawa EXIT / Resurrection w Galerii Foksal to pierwsza indywidualna wystawa artysty w Polsce.

Partnerzy: Lithuanian Cultural Institute, Ambasada Republiki Litewskiej w Rzeczpospolitej Polskiej.