Usługa języka migowego

MIEJSCE. Odsłona I. Maria Satngret, Zbigniew Gostomski, Koji Kamoji

marca 11, 2016

Otwarcie: 11.03.2016, godz. 18:00
Wystawa trwa do 8.04.2016
Kurator: Lech Stangret

W roku 2016 przypada rocznica pięćdziesięciolecia założenia i rozpoczęcia działalności Galerii Foksal. Tematem przewodnim serii zbiorowych wystaw ptrzygotowywanych przy tej okazji jest idea „MIEJSCA”, rozumiana bardzo szeroko w wielu kontekstach i na różnych płaszczyznach interpretacji.

Na pierwszą z wystaw złożą sie trzy pokazy nazwane “Odsłonami”. Do udziału w tym minicyklu wystawienniczym zaproszeni zostali: Zbigniew Gostomski, Koji Kamoji, Maria Stangret, Leon Tarasewicz, Marek Chlanda, Tomasz Ciecierski, Robert Maciejuk, Krzysztof Bednarski i Włodzimierz Zakrzewski. W każdej z trzech ekspozycji weźmie udział trzech artystów. Wszyscy oni należą do kilku generacji tworców najdłużej związanych z Foksalem. Jednakże nie względy pokoleniowe, ani pokrewne strategie artystyczne czy rodzaje uprawianej sztuki decydowały o ich wyborze. Nie chodziło również o to, aby wyróżnić akurat tych artystów w jubileuszowym roku. Niewątpliwie twórców wspólpracujących z Galerią i zasługujących na uhonorowanie jest znacznie więcej, ale Galeria Foksal zawsze bardziej kontestowała niż czciła wszelkie jubileusze i urządzane tylko z tego powodu imprezy. Stąd taki wybór autorów nie może być dyskutowany w kategoriach reprezentacji Foksalu, ale pewnej wypracowanej w tym miejscu tradycji, kooperacji artystów wywodzących się z różnych pokoleń i uprawiajacych różne kierunki współczesnej sztuki. Chodzi również o zainicjowanie dyskursu na temat potrzeby istnienia “miejsca” w aktualnym krwioobiegu sztuki:

– miejsca sztuki i dla sztuki,

– miejsca spotkań i dyskusji na tematy teorii i praktyki sztuki,

– miejsca dla artystów, swoistego domu dla ich twórczości,

– miejsca mającego swoje istotne znaczenie w historii współczesnej sztuki,

ale też

– roli i rangi miejsca w zmieniającym się świecie artystycznego przekazu,

– samej idei miejsca,

aż po kontestację miejsca.

W poszczególnych “Odsłonach” można też będzie znaleźć odniesienia do „Teorii Miejsca”, zarówno tej autorstwa krytyków – założycieli Foksalu, jak i sformułowanej przez amerykańskiego socjologa Raya Oldenburga, a nawet skojarzenia z akustyczną “Teorią Miejsca” wywodzącą się z fizyki

Na pierwszej ekspozycji zatytułowanej  “Odsłona I” zaprezentowane będą dzieła Zbigniewa Gostomskiego, Koji Kamoji i Marii Stangret. Pochodzą one z różnych okresów ich twórczości (od lat 60. aż po prace powstałe w ostatnim roku). Wybrane zostały przez autorów specjalnie do tego pokazu.

Projekt dofinansowany z środków miasta stołecznego Warszawy