Usługa języka migowego

Szymon Szewczyk, Łzy w moich oczach

czerwca 25, 2022

Otwarcie: 25 czerwca 2022
25.06. – 20.08.2022
Kuratorka: Katarzyna Krysiak

 

Na wystawie znajdą się obiekty zrealizowane w technice intarsji z masy polimerowej, którą Szymon Szewczyk stosuje w swojej praktyce artystycznej od wielu lat.

Intarsje przedstawiać będą tańczące postacie, ciała w ruchu, bardziej lub mniej uproszczone, których figury przywodzić mogą na myśl religijne bądź szamańskie rytuały. Formalnie artysta czerpie z motywów znanych z historii ikonografii, lecz nie odnajdziemy tu bezpośrednich i jednoznacznych odniesień do żadnego z nich. Artysta jedynie wykorzystuje pewne konwencje, tworząc tym samym bezczasowe obiekty podszywające się pod zbiory muzealne.

Tytuł wystawy nawiązuje do przeboju lat 80. „Dancing with Tears in My Eyes” (Tańcząc ze łzami w oczach) brytyjskiego zespołu Ultravox, gdzie taniec przedstawiony jest jako sposób na oderwanie się od myślenia o nieuchronnie zbliżającej się katastrofie. Istotny jest tu rozdźwięk między radosną czynnością, jaką jest taniec, a przeszywającym niepokojem nadchodzącego końca. W pracy tej Szymon Szewczyk nawiązuje także do tradycji współczesnych protestów czy demonstracji przybierających formę ulicznych ravewów. W ten sposób artysta próbuje dokonać pewnego rodzaju synergii dawnych przedstawień ludzkiego ciała ze współczesną, kulturową siłą oddziaływania tańca.

Szymon Szewczyk (1989) artysta audiowizualny, scenograf, projektant. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Interesują go relacje człowieka z jego materialnym i kulturowym otoczeniem oraz poszukiwanie nieoczywistych powiązań między z pozoru odległymi zjawiskami, teorie spiskowe, kreatywna prowizorka, tymczasowość, tanie materiały, DIY, nadmiar informacji, podejrzane naukowe teksty, głupie żarty, śmiertelna powaga, śmieci, imitacje, zakłócenia, błędy, zmyślone rytuały, oswojona egzotyka, wątpliwość w uporządkowaną wiedzę o świecie.