Usługa języka migowego

Zbigniew Gostomski

maja 11, 2017

Otwarcie: czwartek, 11.05. 2017, godz. 18:00
12.05. – 16.06.2017
Kurator: Lech Stangret

Zbigniew Gostomski, należący do wąskiej grupy artystów-założycieli Galerii Foksal, prezentuje na aktualnej wystawie zarówno swoje najstarsze jak i najnowsze prace. Pozornie znajdujące się na ekspozycji rysunki dzieli od rzeźb i namalowanego na ścianie obrazu wiele dziesiątków lat. Jednakże admiratorzy i znawcy jego sztuki bez trudu dostrzegą, że w tym zestawieniu nie ma żadnej przypadkowości. Jest jedynie nowy „stan rzeczy” nowy kontekst, który ukazuje w syntetycznym ujęciu najbardziej charakterystyczne cechy całej twórczości Gostomskiego.

Pięć rysunków wykonanych, ołówkiem grafitowym na papierze, w 1955 roku, w czasie wakacji spędzanych przez młodego twórcę nad Zatoką Pucką (powielonych na płótnie w skali 1:1 bez żadnych retuszów) stanowi jakby preludium dla złoconych rzeźb ustawionych na neorokokowym stoliku w głównej sali. Przedstawionym na rysunkach wiatrakom, a właściwie ich zmierzającym ku ruinie szkieletom akompaniują szkice ukazujące wizerunki domów lub raczej zelektryfikowanych wiejskich chat. Elektryfikacja, będąca jednym z głównych punktów stalinowskiego planu sześcioletniego (1951-56) zmieniła dotychczasowy kaszubski krajobraz, co ukazuje jeden z rysunków w postaci szczytów elektrycznych słupów z plątaniną kabli.

Rysunek, ale zredukowany do linii, geometrycznych figur i płaszczyzn odkryjemy też w dużej sali. Jest obecny w rzeźbach i obrazie na ścianie. Dwie złocone rzeźby powstały na podstawie rysunku wykonanego przez Gostomskiego około połowy roku 1965. Tak więc cezura czasowa  pomiędzy debiutującymi na wystawie rysunkami, wykonanymi przez studenta, a dziełami dojrzałego  artysty, nie jest taka duża. Natomiast obraz namalowany bezpośrednio na ścianie jest z kolei inną wersją dzieła z lat 90. ubiegłego stulecia.

Wszystkie te prace łączy właściwa dla sztuki Zbigniewa Gostomskiego idea powrotu do problematyki i motywów nakreślonych wcześniej. Stwarzania nowych jakości i nowych kontekstów, których fundamenty tkwią w odkrywaniu wartości niewykorzystanych wcześniej w pełnym zakresie.

Ekspozycji w Galerii Foksal towarzyszy katalog zaprojektowany przez artystę oraz wywiad przeprowadzony w 2012 roku przez kuratora – Lech Stangreta ze Zbigniewem Gostomskim.